Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun keskustaan toivotaan lisää kävelykatuja ja elinvoimaa

Oulun kaupunki toteutti huhti- ja toukokuussa internet-kyselyn Oulun keskustan nykytilasta, tulevaisuudesta ja kehittämisestä. Kyselyssä vastaajat arvioivat Oulun keskustan nykytilaa, viihtyisyyttä ja toimivuutta. 
 
 
Rotuaarille ja torille kiitosta
 
Myönteisemmin keskustaan suhtauduttiin kaupunki-, asuin- ja työpaikkaympäristönä. Heikommaksi keskusta arvioitiin kaupallisena ja vapaa-ajan ympäristönä. 
 
Vastaajat kokivat pääasiallisesti keskustan hyvänä kävely-ympäristönä. Keskustan eri alueista toimivina ja viihtyisinä vastaajat pitivät erityisesti Rotuaarin kävelyaluetta, Rotuaarin aukiota ja Torinrantaa. 
 
Erityisesti rautatieaseman ympäristöä pidettiin epäviihtyisänä. 
 
 
Lisää vihreyttä ja siisteyttä 
 
Tulevaisuuden Oulun keskustaa kartoittaneissa kysymyksissä vastaajilla oli mahdollisuus rajata kartalle näkemys keskustan autottomasta alueesta vuonna 2040.
Autottomalla alueella kyselyssä tarkoitettiin alueita, joilla sallittaisiin vain joukko-, taksi- ja huoltoliikenne eikä alueella olisi yleisiä pysäköintipaikkoja. 
 
Vastauksien summana hahmottui selkeimmin Torinrannan, Kajaaninkadun, Uusikadun ja Saaristonkadun rajaama alue autottomana alueena. Myös pienempiä ja suurempia alueita esitettiin.
 
Kyselyssä vastaajat osoittivat keskustan kehitettäviä alueita ja paikkoja. Yhteensä näitä kohteita merkittiin yli tuhat.

Useimmiten tärkeiksi kehittämisen paikoiksi osoitettiin Torinrannan, Rotuaarin ja rautatieaseman ympäristöt. Alueille toivottiin lisää palveluja, viherympäristön ja siisteyden parantamista sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämistä. 
 
 
Elävässä keskustassa pyöräillään ja kävellään
 
Vastaajat esittivät näkemyksiä myös sanallisesti, millainen unelmien Oulun keskusta olisi vuonna 2040. Tyypillisissä vastauksissa Oulun keskusta nähtiin elävänä, vilkkaana ja vireänä kaupunkikeskustana, jossa liikkuminen erityisesti kävellen ja pyöräillen on helppoa.  
 
Kyselyn tuloksia hyödynnetään osana Oulun keskustavision laadintaa syksyn 2016 aikana. Keskustavisioksi nimetyn kehittämissuunnitelman tavoitteena on tukea Oulun keskustan kehittymistä elinvoimaiseksi, elämykselliseksi ja monipuoliseksi kaupunkikeskukseksi. 
 
Kyselyyn vastasi noin 450 henkilöä. Vastaajista yli puolet oli alle 40-vuotiaita.
 
Lisätietoja keskustavisiosta ja kyselyn tuloksista saa osoitteesta www.ouka.fi/keskustavisio.

Ilmoitukset ja kuulutukset Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset