Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelma valmistumassa

Oulun keskustaan laadittava pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelma on valmistumassa. Suunnittelulle asetettiin kaksi päätavoitetta: pyöräilyn pitää olla sujuvaa ja turvallista keskustaan, keskustassa ja keskustan ohi ja toisaalta kävelyn pitää olla miellyttävää ja esteetöntä keskustassa sekä keskustasta Torinrantaan, Matkakeskukseen ja Ainolanpuistoon.

Tavoitteet ovat yhdenmukaiset Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 2030 sekä Uuden Oulun yleiskaavan tavoitteiden kanssa.

Suunnittelun lähtökohtana on ollut se, että Oulun keskusta on saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla, myös bussilla ja henkilöautolla. On kuitenkin hyvä muistaa, että jokaiseen keskustasta alkavaan tai sinne päättyvään automatkaan liittyy kävelymatka, joten kävelyolosuhteiden parantaminen hyödyttää myös autolla liikkuvia. Toisaalta vuonna 2009 tehdyn laajan liikennetutkimuksen aineistosta on voitu nähdä, että keskustan ruutukaava-alueen matkoista runsaat 60 % tehdään kävellen tai pyöräillen.

Tavoitteellinen pyöräilyverkko on hierarkkinen; eniten käytetyt reitit erottuvat laadultaan ja kunnossapidoltaan muista reiteistä. Kaikilla pyöräilyn pääreiteillä ja osalla aluereiteistä jalankulkijat ja pyöräilijät erotetaan toisistaan. Erottelun perusratkaisu on kaksisuuntainen pyörätie, jonka rinnalla kulkee kiviraidalla erotettu jalkakäytävä. Kaksisuuntainen pyörätie on luonteva jatkumo Oulun laajalle yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräilyväylien verkolle, sitä osaavat käyttää kaikki käyttäjäryhmät lapsista iäkkäisiin. Toiseksi pyöräilyn pääreittien perusratkaisuksi esitetään hidaskatua, voidaan puhua myös pyöräilykadusta, jossa pyöräillään samassa tilassa autoliikenteen kanssa. Hidaskatu toteutetaan vain paikkoihin, joissa autoliikenteen määrä ja nopeustaso ovat alhaisia tai sitten ne tehdään toimenpiteillä sellaisiksi.

Kävelyn ja keskustassa oleskelun miellyttävyyttä parannetaan kytkemällä kaupungintalon ympäristö, Otto Karhin puisto, rautatieasema ja Ainolanpuisto Hupisaarineen kiinteämmin keskustan kävelykatualueeseen. Tämä tapahtuu kehittämällä Kirkkokatua, Pakkahuoneenkatua, Hallituskatua ja Isokatua kävelypainotteisina alueina. Varsinainen kävelykatu laajenee ensi kesänä Isollekadulle.

Hallituskadun pyöräkaistat otetaan käyttöön

Hallituskatu välillä Isokatu – Rautatienkatu on osa keskustan laajentuvaa kävelypainotteista aluetta. Uudenkadun ja Mäkelininkadun väli on rakennettu pari vuotta sitten hyväksytyn katusuunnitelman mukaisesti ja Otto Karhin puiston kohta on pihakatua. Mäkelininkadun ja Rautatienkadun välisen osuuden kävelypainotteisuutta lisätään rakentamalla Hallituskadulle katusuunnitelman mukaiset pyöräkaistat. Niiden toivotaan ohjaavan pyöräilijät omalle alueelleen ja vapauttavan jalkakäytävät kävelijöille.

Pyöräkaistojen käyttäminen vaatii yhteispeliä, kuten kaikki muukin liikenne. Kaistat on varattu pyöräilijöille mutta oikealle kääntyvä auto ryhmittyy pyöräkaistan päälle. Ryhmittymisalue osoitetaan ajoratamaalauksella: valkoinen sulkuviiva muuttuu ko. alueella katkoviivaksi. Citybussin pysäkit ovat pyöräkaistan päällä. Bussin ollessa pysäkillä pyöräilijä ohittaa sen vasemmalta, autokaistan kautta. Pyöräkaistojen toteuttaminen poistaa kadunvarsipysäköinnin.

Lisätiedot:
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, liikenneinsinööri Jorma Heikkinen p. 044 703 2112

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset