Ajankohtaista

< Takaisin

Oulussa yksityistieavustuskäytännöt muuttuvat vuonna 2015

Suomen tieverkko jakautuu kolmeen ryhmään tienpitäjän perusteella. Maantiet ovat valtion ylläpitämiä teitä, joiden tienpidosta säädetään maantielaissa. Kadut ovat asemakaava-alueiden teitä, joissa tienpitäjänä toimii kunta. Katujen pidosta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Muut tiet ovat yksityisteitä, joiden pidosta säädetään laissa yksityisistä teistä. Lisäksi on olemassa omia teitä ja tonttiliittymiä, joita ei ole lainsäädännössä käsitelty. Oulussa yksityisteitä on yhteensä noin 720 km, metsätiet mukaan lukien noin 1400 km. Haja-asutusalueella asuu noin 13 % kaupungin asukkaista.

Yksityistielain mukaan tienpito kuuluu tieosakkaille, joita ovat tien vaikutuspiirin kiinteistöjen omistajat tai joilla muuten on oikeus tiehen. Kunnille ei ole asetettu mitään lakisääteisiä velvoitteita yksityisteiden osalta. Yksityistielain 95 § mahdollistaa kuitenkin yksityisteiden avustamisen ja avustuksen ehdoista päättämisen. Kaupunginhallitus hyväksyi 11.3.2013 Oulun alueelle yhteiset käytännöt yksityisteiden avustamiselle, jotka otetaan käyttöön 1.5.2015. Siihen saakka toimitaan "vanhojen" kuntien käytäntöjen mukaisesti.

Hyväksytyn käytännön mukaan kaupunki avustaa vain järjestäytyneitä, vakituista asutusta palvelevia tiekuntia taloudellisesti avustusehtojen mukaisesti. Toimivassa tiekunnassa osakkaat päättävät tienpidosta ja voivat itse määrittää tielle haluamansa laatutason. Tiekunta voi kohdistaa kunnossapitotyöt oikea-aikaisina ja oikeisiin paikkoihin tietä ja tieosakkaita parhaiten palveleviksi sekä reagoida tien ongelmakohtiin ripeästi.

Kaupunki on tiekuntien tukena jo ennen vuotta 2015 neuvonnallisesti. Lisäksi avustuskelpoisten, ns. nukkuvien tiekuntien toiminnan uudelleen käynnistämistä tuetaan teettämällä kaupungin kustannuksella vanhan tiekunnan tieyksikköjaon ajantasaistaminen tai ensimmäinen yksiköinti.

Yksityistieasioista kiinnostuneet kuntalaiset toivotetaan tervetulleiksi kuulemaan lisää yksityisteiden uusista avustuskäytännöistä. Tilaisuudet järjestetään seuraavasti:

  • Ylikiiminki, ti 29.10.2013 klo 17.30, Ylikiimingin kunnantalo, nykyinen asukastupa, Harjutie 18
  • Kiiminki, ti 5.11.2013 klo 17.30, Kiimingin kunnanviraston kahvio (kellari), Lempiniementie 2
  • Haukipudas, ti 12.11.2013 klo 18.00, Haukiputaan kunnanviraston valtuustosali, Kirkkotie 3
  • Oulunsalo, ti 19.11.2013 klo 17.30, Oulunsalon kunnantalon valtuustosali, Kauppiaantie 5
  • Yli-Ii, ti 26.11.2013 klo 18.00, Yli-Iin kunnantalon valtuustosali, Ukkoherrankuja 10 b
  • Oulu, ke 4.12.2013 klo 18.00, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Ympäristötalo, Solistinkatu 2

Tarkempia tietoja löytyy kaupungin nettisivuilta Yksityistiet.

Lisätietoja:
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Sirpa Tulokas p. 050 570 9500 ja Sanna Kelhä p. 044 703 2211, etunimi.sukunimi@ouka.fi

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset