Ajankohtaista

< Takaisin

Ouluun kävelyn ja pyöräilyn sähköinen opastusjärjestelmä

Oulun keskustan alueelle asennetaan kävelyn ja pyöräilyn sähköinen opastusjärjestelmä. Merkittävimpien pyöräväylien varteen asennetaan säänkestäviä, kaksipuoleisia näyttötauluja, joiden avulla liikkujille voidaan viestiä ja informoida mm. kävelyn ja pyöräilyn laskentatietoa, talvikunnossapidon reaaliaikaista tilannetietoa, kaupungin tiedotteita sekä esimerkiksi tapahtumaopasteita. Hankkeeseen liittyvä pilotti toteutettiin kesällä 2019 Erkkolan sillalle, ja nyt samaa konseptia laajennetaan kahdeksaan muuhun kohteeseen ympäri kaupunkia. Näyttötaulujen yhteyteen asennetaan kävelyn ja pyöräilyn laskentalaitteet, ja näin niistä saadaan entistä kattavampaa tietoa liikkujien määristä pyöräilyn pääreiteillä. Näyttötaululla esitettävää informaatiosisältöä tullaan kehittämään tulevan syksyn ja talven aikana entisestään.

Ouluun nyt toteutettava kävelyn ja pyöräilyn sähköinen opastusjärjestelmä on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Tuotekonsepti on Oulussa innovoitu ja kehitystyötä on tehty Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden sekä Oulun Energia Urakointi Oy:n yhteistyönä.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset