Poikkimaantien rakentamisen syyskuulumisia - Ajankohtaista - Kadut, kartat ja liikenne - Kadut, kartat ja liikenne - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Poikkimaantien rakentamisen syyskuulumisia

Poikkimaantien rakentaminen on edennyt aikataulussa maarakennustöiden osalta ja liikenneväylien rakennekerrokset on suurelta osin tehty Vaalantien ja Kajaanintien väliseltä osuudelta. Poikkimaantien sillan kohdalle on rakennettu työsilta, jota käytetään apuna varsinaisen sillan rakentamiseen. Oulujoen ylittävä silta on jonkin verran suunniteltua aikataulua jäljessä, lähinnä sillan perustamistapaan liittyvistä suunnitelmamuutoksesta johtuen.

Poikkimaantien poikittaisten kevyen liikenteen väylien alikulkusiltojen betonivalut on tehty kesän aikana. Tämä mahdollistaa Vaalantien varren sekä Kajaanintien varren kevyen liikenteen väylien ja alikulkujen käyttöön ottamisen syksyn aikana.

Poikkimaantien ja Vaalantien liittymäalueen rakennustyöt ovat käynnistymässä, minkä johdosta Vaalantien liikenne siirretään rakennetulle kiertotielle arviolta marraskuun alussa. Vaalantien varren kevyen liikenteen väylän nykyiselle linjaukselle tehdään myös työn aikaisia muutoksia lähiaikoina kaukolämpölinjan rakentamisen vuoksi. Vaalantien kiertotiejärjestelyt ovat voimassa syksyyn 2016 saakka.

Lisää hankkeesta: Poikkimaantie 


Lisätietoa:
Plaana Oy, Pekka Mosorin, puh. 040 701 1954
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Vilho Vanhatalo, puh. 044 703 2129
Suomen Maastorakentajat Oy, Antti Nissinen, puh. 040 739 1926