Ajankohtaista

< Takaisin

Raja-Taskilan asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen tiedotus- ja keskustelutilaisuus etänä 20.1.2021 klo 17-19

Rajakylän ja Taskilan kaupunginosien osia koskeva asemakaavan muutoksen ja tonttijaon (RajaTaskila) ehdotusvaiheen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään etänä 20.1.2021 klo 17.00 – 19.00.

Osallistu Raja-Taskilan tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen tästä linkistä

Kaava-alueen rajaus ilmakuvassa

Asemakaavan muutos koskee Oulun kaupungin Rajakylän ja Taskilan kaupunginosien puistoalueita sekä jätevedenpuhdistamon suoja-aluetta. Kaavamuutosalueeseen kuuluu osittain Taskilantiehen rajautuva yksityisen maanomistajan alue, jolle on suunniteltu asuinrakentamista sekä pitkä, kaupungin omistuksessa oleva maa-alue pohjoista rantareittiä varten. Asemakaavan muutos mahdollistaa alueen rakentamisen Uuden Oulun yleiskaavan mukaisesti pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi sekä puisto-, katu-, lähivirkistys- ja suojaviheralueeksi. Tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueelle viihtyisä ja vetovoimainen, hyvien palveluiden, liikenneyhteyksien ja virkistysmahdollisuuksien piirissä oleva merellinen asuinalue.

Rajakylän ja Taskilan kaupunginosien osia koskeva asemakaavan muutoksen ja tonttijaon (RajaTaskila) ehdotus on nähtävillä 29.12.2020 – 28.1.2021. Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja Raja-Taskilan hankkeen projektikortilta.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset