Tarjouspyyntö: Oulun joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimuksen toteutus - Ajankohtaista - Kadut, kartat ja liikenne - Kadut, kartat ja liikenne - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Tarjouspyyntö: Oulun joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimuksen toteutus

HANKINTA ON KESKEYTETTY 15.11.2016.

Linkki uuteen tarjouskilpailuun.
 

Oulun kaupunki joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena järjestää tarjouskilpailun linja-autoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimuksen toteuttamisesta.

Tarjouksen jättämisen määräaika on 23.11.2016 klo 12.00 mennessä. 

Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Hankintailmoitus on jätetty Hilmaan 5.10.2016. Linkki ilmoitukseen. 

Tarjoukset jätetään tilaajan kir­jaa­moon, osoite:

Oulun kaupungin kirjaamo,
PL 27, 90015 Oulun kaupunki

(Käyntiosoite Torikatu 10) 

Tarjouk­set tulee tehdä suomen kielellä. Tarjous liitteineen tulee toimittaa kirjekuoreen suljettuna.

Kuoren päälle tulee laittaa merkintä:” Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimuksen toteutus” sekä tarjoajan yhteystiedot. Kirjekuoreen tulee tarjous sekä lisäksi tarjous­pyynnössä edellyte­tyt liitteet sekä muut tiedot ja asiakirjat.

Hankinta-asiakirjat: 

  • Tarjouspyyntö
  • Liite 1. Tehtävän kuvaus
  • Liite 2. Esimerkki tutkimuslomakkeesta
  • Liite 3. Otannan periaatteiden kuvaus ja esimerkki otannasta
  • Liite 4. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013