Ajankohtaista

< Takaisin

Tarjouspyyntö: Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013

Oulun kaupunki joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena pyytää tarjousta toimivalta-alueen joukkoliikenteestä. Tarjouskilpailu koskee kymmenen liikennekokonaisuuden liikennöintiä julkisen liikenteen liikenneverkolla kohdekohtaisesti määritettyinä sopimusaikoina. Kunkin kohteen liikennöintiä hoitamaan tullaan valitsemaan yksi tarjoaja tai tarjousyhteenliittymä. 

Tarjouksen on oltava perillä tilaajalla 23.9.2013 klo 12:00 men­nessäosoitteeseen:

Oulun kaupungin kirjaamo,

PL 27,

90015 Oulun kaupunki

(Käyntiosoite Torikatu 10)

Tämän jälkeen saapu­neita tar­jouk­sia ei oteta huomi­oon.

Hankintailmoitus on jätetty Hilmaan 16.7.2013.

Tarjouskilpailua koskevat kirjalliset tiedustelut tulee toimittaa tilaajan sähköpostiosoitteisiin minna.soininen(at)ouka.fi ja anu.eloranta(at)ouka.fi 15.8.2013 kello 15 mennessä. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan ”Joukkoliikenteen tarjouspyynnön 2/2013 kysymykset”.

Määräaikaan mennessä jätettyihin tiedusteluihin vastataan viimeistään 21.8.2013. Vastaukset julkaistaan tilaajan internetsivuilla osoitteessa www.ouka.fi/tarjouspyynnot

Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat hankintayksikköä sitovia.

Hankinta-asiakirjat

TARJOUSPYYNTÖ

LIITTEET:                     

LIITE 1. KOHDETIEDOT

Liite 1.1a. Kohde 1. yleiskuvaus, aikataulukaaviot, aikataulut

Liite.1.1b. Kohde 1. reittikuvat

Liite 1.2a. Kohde 2. yleiskuvaus, aikataulukaaviot, aikataulut

Liite 1.2b. Kohde 2. reittikuvat

Liite 1.3a. Kohde 3. yleiskuvaus, aikataulukaaviot, aikataulut

Liite.1.3b. Kohde 3. reittikuvat

Liite 1.4a. Kohde 4. yleiskuvaus, aikataulukaaviot, aikataulut

Liite 1.4b. Kohde 4, reittikuvat

Liite 1.5a. Kohde 5, yleiskuvaus, aikataulukaaviot, aikataulut

Liite.1.5b. Kohde 5, reittikuvat

Liite 1.6a. Kohde 6, yleiskuvaus, aikataulukaaviot, aikataulut

Liite 1.6b. Kohde 6, reittikuvat

Liite 1.7a. Kohde 7, yleiskuvaus, aikataulukaaviot, aikataulut

Liite 1.7b. Kohde 7, reittikuvat

Liite 1.8a. Kohde 8, yleiskuvaus, aikataulukaaviot, aikataulut

Liite 1.8b. Kohde 8, reittikuvat

Liite 1.9a. Kohde 9, yleiskuvaus, aikataulukaaviot, aikataulut

Liite 1.9b. Kohde 9, reittikuvat

Liite 1.10a. Kohde 10, yleiskuvaus, aikataulukaaviot, aikataulut

Liite 1.10b. Kohde 10, reittikuvat

LIITE 2. KALUSTOVAATIMUKSET

LIITE 3. LIIKENNÖINTISOPIMUSLUONNOS

LIITE 4. PILETTI –TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY, V. 0.47

LIITE 5. TARJOUSLOMAKE

LIITE 6. KALUSTOLOMAKE

LIITE 7. JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT, JYSE 2009, PALVELUT

Hankintaan liittyvät tausta-aineistot löytyvät osoitteesta

www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/jl_02_2013

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset