Ajankohtaista

< Takaisin

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Terwa-Towerin asemakaavan muutoksesta 19.8. klo 17 etätilaisuutena

Terwa-Towerin asemakaavan muutokseen liittyvä tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään etänä 19.8.2021. klo 17.00 -19.00.
Osallistu tilaisuuteen tästä linkistä.

Terwa-Towerin asemakaavan muutos koskee Pokkisen kaupunginosan korttelin 38 tonttia 5, Meritoria, Kaarlenaukiota ja osaa Kaarlenväylän katutilaa. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa alueelle hotelli, hotellin toimintaan liittyvää kokoustiloja, majoituskäyttöön tarkoitettuja huoneistoja ja toimistotiloja. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan muun muassa alueen liittyminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kaupunkirakenteeseen, liikenteeseen, aukioihin, puistoalueisiin ja vesistöön. Hankkeesta on tehty suunnitteluvaraus kaupunginhallituksen päätöksellä 7.5.2018 § 132. Asemakaavan muuttaminen on tullut vireille suunnittelualueen varauksen saajien hakemuksesta.

Terwa-Towerin asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 6.7. – 3.9.2021  Oulun kaupungin verkkosivuilla (www.ouka.fi/kuulutukset). Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle 3.9.2021 klo 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja Terwa-Towerin kaavahankkeen projektikortilta .

Kuva: Kartalle on rajattu alue, jolle suunnitellaan asemakaavan muuttamista.

karttakuva alueesta

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset