Ajankohtaista

< Takaisin

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Alppilan bulevardin nähtävillä olevista kaavahankkeista

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestää 17.8.2021 klo 17.00 etänä tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Alppilan bulevardin nähtävillä oleviin kaavahankkeisiin liittyen. Tilaisuudessa käsitellään kolmea asemakaavan muutoshanketta:  Välivainion koulun ympäristö, Kaarnatie 10 ja Kaarnatie 32. Kaavahankkeiden valmisteluaineistot (kaavaluonnos ja -selostus) ovat nähtävillä 3.9.2021 saakka.

Osallistu Alppilan bulevardin kaavahankkeiden yhteiseen tilaisuuteen tästä linkistä

Asemakaavanmuutokset ovat osa Alppilanbulevardia. Bulevardisoinnin tavoitteena on Uuden Oulun yleiskaavan mukaisesti kehittää keskustan ja Linnanmaan yliopiston välistä aluetta toiminnoiltaan monipuolisena, kaupunkikuvaltaan urbaanina, vehreänä ja tiiviinä sekä korkealaatuiseen kävely- ja pyöräily-ympäristöön ja joukkoliikenteeseen perustuvana kaupunkiympäristönä. Bulevardi yhdistää Alppilan ja Välivainion alueet yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka ytimenä bulevardi palveluineen jatkossa toimii. Koko laajemman alueen kehittämistä ohjaa osaltaan Kemintien kaavarunko.

Käsittelyssä olevien kolmen asemakaavan muutoshankkeen: Välivainion koulun ympäristö, Kaarnatie 10 ja Kaarnatie 32 valmisteluaineistot/kaavaluonnokset ovat nähtävillä 3.9.2021 saakka. Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle 3.9.2021 klo 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja kaavahankkeiden projektikorteilta
Välivainion koulun ympäristö
Kaarnatie 10
Kaarnatie 32

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset