Ajankohtaista

< Takaisin

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kirkkokatu 9 asemakaavan muutosluonnoksesta 3.11.2021 klo 17 etänä

Kirkkokatu 9:n asemakaavan muutosluonnoksen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään etänä 3.11.2021 klo 17. Osallistu tilaisuuteen tästä linkistä.

Suunnitelmakuva Arkkitehtitoimisto Laatio Oy

Suunnitelmakuva Asemakadun puolelta

Tontin omistaja on hakenut asemakaavan muuttamista. Yhtiön tarkoituksena on tehostaa tontin käyttöä ja toteuttaa uusi 9-kerroksinen asuinrakennus Asemakadun varteen, nykyiselle pysäköintipihalle siten, että olemassa oleva toimistorakennus säilyy. Uutta pysäköintitilaa pyritään toteuttamaan maanpinnan alapuolelle. Pysäköinti-, huolto- ja kulkujärjestelyjä kehitetään yhteistyössä naapuriyhtiöiden kanssa.

I (Pokkinen) kaupunginosan osaa koskeva asemakaavan muutosluonnos (Kirkkokatu 9) on nähtävillä 19.10. – 18.11.2021  Oulun kaupungin verkkosivuilla www.ouka.fi/kuulutukset. Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

Lisätietoja Kirkkokatu 9:n projektikortilta.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset