Ajankohtaista

< Takaisin

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kiskotie 2:n asemakaavan muutosehdotuksesta 20.10. klo 17

Kiskotie 2:n asemakaavan muutosehdotuksen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään teamsilla etänä keskiviikkona 20.10.2021 klo 17 -19.

Osallistu tilaisuuteen tästä linkistä.

Lintulammen asukasyhdistys on varannut mahdollisuuden osallistua tilaisuuteen myös Höyhtyän Välkkeellä osoitteessa Latokartanontie 1.

Havainnekuvat: Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy.

Viistokuva edestä Havainnekuva suoraan edestä Havainnekuva omakotitalojen puolelta

Asemakaavan muutostyö on käynnistynyt Oulun kaupungin omistaman tontin vuokraoikeuden haltijan hakemuksesta. Tavoitteena on laatia asemakaavan muutos, jolla mahdollistetaan asuinkerrostalon toteuttaminen. Suunnittelualueella sijaitseva, vuonna 1955 valmistunut huonokuntoinen liikerakennus, on tarkoitus purkaa. Paikoitusalue on tarkoitus liittää osaksi tonttia. Tonttia on tarkoitus laajentaa vähäisessä määrin myös tontin itäpuolella olevalle puistoalueelle ja korvata laajentaminen suunnittelukohteeseen toteutettavalla taiteella. Tavoitteena on laadukas, ympäristöönsä sopiva rakentaminen ja monipuolinen asuntojakauma.

Nokelan kaupunginosan osaa koskeva asemakaavan muutos ja tonttijako (Kiskotie 2) on nähtävillä 8.10. – 8.11.2021  Oulun kaupungin verkkosivuilla www.ouka.fi/kuulutukset. Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle 8.11.2021 klo 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja Kiskotie 2:n projektikortilta.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset