Ajankohtaista

< Takaisin

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Uusikatu 20:n asemakaavan muutosluonnoksesta etänä 19.5.2021 klo 17

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Uusikatu 20:n asemakaavan muutosluonnoksesta järjestetään etänä 19.5.2021 klo 17.

Osallistumislinkki tilaisuuteen

Viistoilmakuva viitesuunnitelmasta koskien kohdetta Uusikatu 20

Kuva: Viitesuunnitelmat Karhulat Oy,  mallinnus Uki Arkkitehdit Oy

Kiinteistön omistajan tavoitteena on purkaa nykyinen rakennus ja muuttaa asemakaavan käyttötarkoitus asuin- ja liikerakentamiselle. Asemakaavan muutos toteuttaa kaupungin tavoitetta lisätä keskustan asukasmäärää. Tavoitteena on myös kehittää kaupunkikuvaa yhtenäiseksi.

Asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä 4.5 - 3.6.2021 (yhdltk 20.4.2021). Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja Uusikatu 20:n projektikortilta

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset