Uusi kevyen liikenteen väylien talvihoitourakka alkaa 2017 - Ajankohtaista - Kadut, kartat ja liikenne - Kadut, kartat ja liikenne - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Uusi kevyen liikenteen väylien talvihoitourakka alkaa 2017

Oulun kaupunki, Kempeleen kunta ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käynnistävät vuoden 2017 lokakuussa jalankulku- ja pyöräilyväylien erillisen talvihoitourakan, jonka tarkoituksena on parantaa väylien liikkumisolosuhteita, turvallisuutta ja lisätä käyttäjämääriä. Jatkossa tärkeimmistä väyläosuuksien hoidosta vastaa yksi urakoitsija, jolloin mm. yhdeksi keskeiseksi talvihoidon ongelmaksi havaittuun laatutason vaihteluun saadaan parannusta. Samalla tärkeimpien väyläosuuksien talvihoidon laatuvaatimuksia tarkistetaan ja nostetaan nykyisiin vaatimuksiin nähden.

Kunnossapitoagentit keskeisessä roolissa

Asiakastyytyväisyyden kerääminen ja sen säännöllinen seuranta on tärkeä osa urakan onnistumista. Asiakastyytyväisyyttä ryhdytään keräämään jo talven 2016 - 2017 osalta, jotta s

aadaan määriteltyä vertailutaso tuleville urakkavuosille. Tämän vuoksi etsitään nyt Oulun seudulta vapaaehtoisia ”Kunnossapitoagentteja”, joiden tehtävänä on antaa säännöllisesti palautetta kunnossapidon tasosta uuden talvihoitourakan väyläosuuksilta (yhteensä noin 130 km). Agenteiksi haetaan tulevaan talvihoitourakkaan kuuluvia väyliä usein käyttäviä henkilöitä.

Vapaahehtoiseksi agentiksi voi hakea nettisivulta Kunnossapitoagentit - Oulunliikenne.fi   Tavoitteena on saada vähintään 100 aktiivista agenttia raportoimaan havaitsemistaan kunnossapidon puutteista sekä vastaamaan kahden viikoin välein lyhyeen asiakastyytyväisyyskyselyyn. Agenteille tarjotaan etuisuuksia Pyörä-Suvala ja Special Bike -pyöräliikkeisiin.

Lisätietoa:    
Kunnossapitoagentit - Oulunliikenne.fi    
Kai Mäenpää, Oulun kaupungin kunnossapitopäällikkö, puh. 044 703 2229
Timo Perälä, Oulun seudun kävely- ja pyöräilykoordinaattori, puh. 040 706 0415