Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginojan varteen laaditaan virkistyskäyttöä tukevaa maisemasuunnitelmaa

Kaupunginojalla eli Plaanaojalla on keskeinen merkitys Oulun kaupunkikuvassa. Kaupunginoja haarautuu Oulujoesta Heikkilänsuvannon kohdalla, jatkuen kaupungin läpi ja laskien lopulta mereen. Sen kokonaispituus on 11 km. Kaupunginojan varressa on rakennettuja viheralueita, asuinalueita, peltoja ja luonnontilaisia alueita. Alue on osittain hyvin vähäisessä käytössä ja joillekin jopa tuntematon.

Kaupunginojan varren ympäristöä halutaan kehittää Oulun viheralueverkoston keskeisenä kokonaisuutena huomioiden alueen luonto-, maisema- ja virkistysarvot. Keskustan alueella Kaupunginojan varsi on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY, Kaupunginojan varren puistovyöhyke). Keskustan ulkopuolella Kaupunginojan viheralueet jäävät kuitenkin muiden viher- ja virkistysalueiden varjoon, vaikka kyseessä on laaja ja monille asukkaille helposti saavutettavissa oleva viheralue.

Kaupunginojan varren virkistyskäyttöä tukevassa suunnittelutyössä laaditaan maisemasuunnitelma, jossa keskitytään Kaupunginojan varteen keskustan ulkopuolella. Maisemasuunnittelun avulla pyritään korostamaan alueen maisemallisia arvoja, vaalia sen luonnon monimuotoisuutta sekä lisätä Kaupunginojan varren houkuttelevuutta virkistysalueena. Maisemasuunnitelman lähtökohdaksi laaditaan myös luonto- ja maisemaselvitys, jossa selvitetään alueen kasvillisuutta, eläimistöä sekä maisemallisia arvoja.

Kaupunginojan varren käyttöä, luonnetta ja kehittämisideoita kartoittava sähköinen kysely on avoinna 24.4.-12.5.2019

Kyselyn tavoitteena on selvittää Kaupunginojan virkistyskäytölliset ominaisuudet, nykyiset arvot, vahvuudet ja potentiaalit. Lisäksi kyselyssä kerätään käyttöön liittyvää historiatietoa kaupunkilaisilta sekä toiveita tulevaisuuteen liittyen. Mikä on Kaupunginojan identiteetti? Millaisena kaupunkilaiset sen näkevät ja millaiseksi toivovat sen kehittyvän? Asukkailta ja alueen käyttäjiltä saatu tieto on ensiarvoisen tärkeää, jotta Kaupunginojasta voidaan kehittää entistä viihtyisämpi ja toimivampi alue.

Kyselyn toteuttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Kysely on auki 12.5.2019 saakka. Siihen vastaaminen vie aikaa noin 15 minuuttia. Kyselyn tulokset otetaan huomioon maisemasuunnittelussa.

Suora linkki Kaupunginojan kyselyyn
Kysely löytyy nettisivulta Kaupunginojan varren maisemasuunnittelu

Tutustu Kaupunginojasta kertovaan videoon.

Lisätietoja:
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, maisema-arkkitehti Johanna Jylhä, johanna.jylha@ouka.fi  
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, maisema-arkkitehti Veera Sanaksenaho, veera.sanaksenaho@ouka.fi

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

>> Vastaa kyselyyn keskustan ajonopeuksista

Yleisten alueiden käyttöluvat
verkkoasiointipalvelu - ohje

>> Siirry asiointipalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Reittiopas
 

Lyhytosoitteet tälle sivulle 
www.ouka.fi/kadut 

www.ouka.fi/liikenne