Kadut ja yleiset alueet


Oulussa on reilu 950 kilometriä ajorataa, yli 790 kilometriä pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä ja lisäksi kaava-alueen ulkopuolisia pyöräteitä ja väyliä on yli 760 kilometriä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia. Lisätietoa rakennushankkeista löytyy linkki katurakentamisen sivustolle.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Lisätietoa katujen kunnossapitoasioista löydät linkki katujen kunnossapidon sivustolle.

Palautetta kaupungin ylläpitämistä yleisistä alueista voit antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta linkki sähköiselle palautesivustolle.

Yleisten alueiden lupien verkkoasiointipalveluun löydät linkki sähköiseen asiointipalveluun

Ajankohtaista

< Takaisin

Alakyläntien joukkoliikennekaistojen rakentaminen alkaa

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut käynnistää Alakyläntien joukkoliikennekaistojen rakennustyön. Kohteen pääurakoitsijana toimii Sundström Oy.

Yliopiston kampus Iaajenee vuonna 2020 merkittävästi, kun Oamk siirtää toimintonsa Linnanmaalle. Liikenteen osalta tämä tarkoittaa mm. nykyisten paikallisliikenteen vuorojen lisääntymistä välille keskusta-Linnanmaa. Kaksikaistaisen Alakyläntien välityskyky on riittämätön Iisääntyvälle joukkoliikenteelle. Katua parannetaan rakentamalla joukkoliikennekaistat. Linja-autojen siirtyminen omille kaistoilleen parantaa muidenkin ajoneuvojen liikenneolosuhteita.

Rakentamisen jälkeen Alakyläntiellä on kaksi kaistaa molempiin ajosuuntiin, uloimmat kaistat tulevat toimimaan joukkoliikennekaistoina. Samalla parannetaan joukkoliikenteen toimivuutta Linnanmaantien ja Yliopistokadun suunnalla, minne tulee kaistajärjestelyjä ja linja-autopysäkkimuutoksia. Urakka-alueella uusitaan lisäksi katuvalaistusta ja liikennevalot. Koska Alakyläntie levenee merkittävästi, kevyen liikenteen alikulkukäytäviä jatketaan rakentamalla uudet sillat vanhojen viereen. Samalla nykyiset alikulkukäytävät kunnostetaan.

Melusuojauksia rakennetaan Alakyläntielle lähes koko matkalle Iskontieltä Linnanmaantielle. Lähimpien talojen kohdalle Iskon kohdalla melueste toteutetaan meluseinänä. Alikulkukäytävien yhteyteen tehdään melukaiteita.

Rakentaminen alkaa elokuussa viikolla 33 ja työt valmistuvat elokuussa 2020. Rakennustyö aiheuttaa liikennehaittaa työmaa-alueen läheisyydessä kävely-, pyörä- ja autoliikenteelle. Urakka-alueella on käytössä rakennustyön aikaiset liikennejärjestelyt koko urakka-ajan.

Liite: Yleiskartta (pdf)

Lisätietoja antavat:
Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Tero Tuhkala p. 044 703 2690 ja Sauli Heikinheimo p. 044 703 2025

Sundström Oy, Tomas Sundström p. 0400 369 233 ja Emil Hagman p. 044 298 4115

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yleisten alueiden käyttöluvat
verkkoasiointipalvelu - ohje

>> Siirry asiointipalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.