Kadut ja yleiset alueet


Oulussa on reilu 950 kilometriä ajorataa, yli 790 kilometriä pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä ja lisäksi kaava-alueen ulkopuolisia pyöräteitä ja väyliä on yli 760 kilometriä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia. Lisätietoa rakennushankkeista löytyy linkki katurakentamisen sivustolle.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Lisätietoa katujen kunnossapitoasioista löydät linkki katujen kunnossapidon sivustolle.

Palautetta kaupungin ylläpitämistä yleisistä alueista voit antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta linkki sähköiselle palautesivustolle.

Yleisten alueiden lupien verkkoasiointipalveluun löydät linkki sähköiseen asiointipalveluun

Ajankohtaista

< Takaisin

Haukiputaan ja Hintta- Saarela-alueen katu- ja viheralueiden kunnossapidosta vastaa Huumola Nature Oy

Haukiputaalla ja Hintta - Saarela-alueella on käynnistynyt lokakuun alusta katu- ja viheralueiden hoitourakka vuosille 2018–2022. Alueurakoitsi­jana alueilla toimii Huumola Nature Oy.

Kunnossapidon tehtäviin katualueilla kuuluvat mm. yleisten alueiden puhtaanapito, auraus, polanteen ja sohjon poisto, liukkauden torjunta, liikennemerkkien hoito, päällystepaikkaukset, siltojen ja alikulkukäytävien hoito. Viheralueilla mm. nurmikoiden, kasvillisuuden, pinnoitteiden, rakenteiden ja varusteiden hoitaminen sekä viheralueiden puhtaanapito.

Asukkaita pyydetään antamaan palautteensa kaupungin sähköisen palautepalvelun kautta.

Metsien hoito

Metsien hoidosta urakka-alueilla vastaa yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, maa ja mittaus -yksikkö. Palautetta metsistä voi antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta. Lisätietoja Metsien hoito 

 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yleisten alueiden käyttöluvat
verkkoasiointipalvelu - ohje

>> Siirry asiointipalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.