Kadut ja yleiset alueet


Oulussa on reilu 950 kilometriä ajorataa, yli 790 kilometriä pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä ja lisäksi kaava-alueen ulkopuolisia pyöräteitä ja väyliä on yli 760 kilometriä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia. Lisätietoa rakennushankkeista löytyy linkki katurakentamisen sivustolle.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleiseten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Lisätietoa katujen kunnossapitoasioista löydät linkki katujen kunnossapidon sivustolle.

Palautetta kaupungin ylläpitämistä yleisistä alueista voit antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta linkki sähköiselle palautesivustolle.

Yleisten alueiden lupien verkkoasiointipalveluun löydät linkki sähköiseen asiointipalveluun

Ajankohtaista

Hintantien risteyssillan purkutyöt jatkuvat tulevana viikonloppuna

Hintantien risteyssillan (Hintantien ylittävä vt 4 moottoritien silta) uusimiseen liittyvien sillan purkutöiden vuoksi Hintantie joudutaan pitämään suljettuna pe 26.1.2018 klo 20 – 29.1.2018 klo 06.30.

Kiertotieyhteytenä moottoriajoneuvoliikenteelle toimii vt 20 (Kuusamontie) kävelijöille ja pyöräilijöille opastettu kiertoreitti Oulujoen siltojen kautta.

Vaikutukset joukkoliikenteeseen: Linjat 11 ja 35N ajavat poikkeusreitillä, Hintantien pysäkkejä pois käytöstä. Linjat 11 ja 35N ajavat poikkeusreittiä Tulliväylä – Kuusamontie – Vaalantie – Hintantie –Sangintie. Linja 11 Kivikkokangas-Linja-autoasema: keskustaan päin mentäessä korvaava pysäkki on Laanilan Nesteen pihassa. Poikkeusreitin arvioidut pysäkkiajat löytyvät Oulun joukkoliikenteen tiedotteesta.

Vuorot eivät siis aja Laanilassa Hintantietä. Pois käytöstä ovat pysäkit Hoikantie E ja P, Nokkalantie E ja P, Laamannintie E ja P sekä Laanilan koulu E ja P.

Tietoa joukkoliikenteen järjestelyistä: www.oulunjoukkoliikenne.fi

Hintantielle on tulossa myös muita liikennekatkoksia muutamien työvaiheiden ajaksi, näistä tiedotetaan erikseen.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yleisten alueiden käyttöluvat
verkkoasiointipalvelu - ohje

>> Siirry asiointipalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.