Kadut ja yleiset alueet


Oulussa on reilu 950 kilometriä ajorataa, yli 790 kilometriä pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä ja lisäksi kaava-alueen ulkopuolisia pyöräteitä ja väyliä on yli 760 kilometriä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia. Lisätietoa rakennushankkeista löytyy linkki katurakentamisen sivustolle.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Lisätietoa katujen kunnossapitoasioista löydät linkki katujen kunnossapidon sivustolle.

Palautetta kaupungin ylläpitämistä yleisistä alueista voit antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta linkki sähköiselle palautesivustolle.

Yleisten alueiden lupien verkkoasiointipalveluun löydät linkki sähköiseen asiointipalveluun

Ajankohtaista

< Takaisin

Kansainväliset suurmarkkinat ja Ilmakitaran MM-kisat vaikuttavat keskustan alueen liikenteeseen 21.8. – 25.8.2019

Kansainväliset suurmarkkinat 22.8.- 25.8.2019 Rantakadulla välillä Kauppurienkatu - Hallituskatu, Pakkahuoneenkadulla välillä Rantakatu - Kirkkokatu, Kaarlenväylällä välillä Hallituskatu - Rantakatu, Ahtisaaren aukiolla ja Toriparkin pysäköintialueella. Kaarlenväylän viereinen kevyen liikenteen väylä on suljettu välillä Hallituskatu – Rantakatu. Lisäksi Toriparkin pysäköintipaikat ja osa Autorannan pysäköintipaikoista on suljettu.

Ilmakitaran MM sulkee Pakkahuoneenkatu osoitenro:n 14-16 väliltä (Rotuaari – Arina hotelli) ja Kirkkokatu väliltä Kirkkokatu 6 - Rotuaari 23.8. klo 8.00 - 24.8.2019 klo 00.00

Liitekartassa merkittynä suljettuna olevat katualueet. Tonteille ajo on sallittu tapahtumien aikana. Kävelijöille ja pyöräilijöille suositellaan vaihtoehtoiseksi reitiksi Kauppurienkatu  - Rotuaari.

Citybussiliikenteen poikkeusreitti 21.8. – 25.8. 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yleisten alueiden käyttöluvat
verkkoasiointipalvelu - ohje

>> Siirry asiointipalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.