Kadut ja yleiset alueet


Oulussa on reilu 950 kilometriä ajorataa, yli 790 kilometriä pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä ja lisäksi kaava-alueen ulkopuolisia pyöräteitä ja väyliä on yli 760 kilometriä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia. Lisätietoa rakennushankkeista löytyy linkki katurakentamisen sivustolle.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Lisätietoa katujen kunnossapitoasioista löydät linkki katujen kunnossapidon sivustolle.

Palautetta kaupungin ylläpitämistä yleisistä alueista voit antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta linkki sähköiselle palautesivustolle.

Yleisten alueiden lupien verkkoasiointipalveluun löydät linkki sähköiseen asiointipalveluun

Ajankohtaista

< Takaisin

Kevyen liikenteen rantareitin yleissuunnittelu välillä Oulun keskusta – Virpiniemi on käynnistynyt

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt kevyen liikenteen väylän yleissuunnitelman laatimisen välille Oulun keskusta – Virpiniemi. Väli Kellon Kiviniemi – Virpiniemi on jo toteutettu, mutta vähäisiä tarkistuksia ja täydennyksiä voi olla tarpeen tehdä. Kevyen liikenteen väylä toimii meren rannan suuntaisena pyöräily- ja virkistysreittinä ja se perustuu Oulun yleiskaavaan.

Reitin suunnittelussa hyödynnetään olemassa olevia väyliä sekä maastokäytävää, joka on muodostunut merenrannan tuntumaan rakennetusta siirtoviemäristä. Reitin kokonaispituus on noin 20 km, josta rakennettua väylää on 12 km. Yleissuunnitelma toimii perustana erikseen tehtäville asemakaavoille sekä katu- ja rakennussuunnitelmille.

Suunnittelun edetessä hankkeesta pidetään yleisötilaisuus, jonka ajankohta ilmoitetaan erikseen. Osallisia ovat suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajat ja asukkaat sekä muut, joiden toimintaan ratkaisut saattavat vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset sekä yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimialaa rakentaminen koskee.

Suunnittelutyö on aloitettu syyskuussa ja yleissuunnitelma valmistuu maaliskuussa 2019. Suunnittelualueella tehdään mittauksia ja maaperätutkimuksia syksyn aikana. Etusivun yleiskartta suunnittelukohteesta on suuntaa antava ja se tarkentuu suunnittelun aikana.

Karttakuva: Rantareitti Oulun keskusta - Virpiniemi (.png)

 

Lisätietoja: Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, liikenneinsinööri Erkki Martikainen p. 044 703 2113

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yleisten alueiden käyttöluvat
verkkoasiointipalvelu - ohje

>> Siirry asiointipalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.