Kadut ja yleiset alueet


Oulussa on reilu 950 kilometriä ajorataa, yli 790 kilometriä pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä ja lisäksi kaava-alueen ulkopuolisia pyöräteitä ja väyliä on yli 760 kilometriä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia. Lisätietoa rakennushankkeista löytyy linkki katurakentamisen sivustolle.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Lisätietoa katujen kunnossapitoasioista löydät linkki katujen kunnossapidon sivustolle.

Palautetta kaupungin ylläpitämistä yleisistä alueista voit antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta linkki sähköiselle palautesivustolle.

Yleisten alueiden lupien verkkoasiointipalveluun löydät linkki sähköiseen asiointipalveluun

Ajankohtaista

< Takaisin

Linnamaan Baanan II-vaiheen rakentaminen alkaa toukokuun puolivälissä

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut käynnistää Linnanmaan baanan II-vaiheen rakennustyön. Kohteen pääurakoitsijana toimii Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy. Urakassa rakennetaan noin 3 km pitkä yhteysväli Tervahovintien ja Kaarlenväylän välille.

Keskusta-Linnanmaan pyöräilyn laatukäytävän, Linnanmaan Baanan ensimmäinen vaihe, 2 km rakennettiin vuonna 2018 välille Linnanmaantie-Tervahovintie. Toisessa vaiheessa Linnanmaan Baanaa jatketaan Tervahovintieltä Kaarlenväylälle, Torin ranta saakka noin 3 km verran. Linnanmaan Baanan toinen vaihe viimeistelee Oulun ensimmäisen varsinaisen Baana-yhteyden ja varmistaa sujuvan pyöräily-yhteyden keskustan ja yliopiston kampusalueen välillä.

Pyöräily ja jalankulku erotetaan toisistaan ja pyöräväylän osuus päällystetään punaisella asfaltilla kulkumuotoerottelun korostamiseksi. Samalla väylää levennetään ja valaistusta parannetaan. Rakentaminen alkaa toukokuussa viikolla 20 ja työt valmistuvat syyskuussa 2019. Rakennustyö aiheuttaa liikennehaittaa työmaa-alueen läheisyydessä kävely-, pyörä- ja autoliikenteelle. Urakka-alueella on käytössä rakennustyön aikaiset liikennejärjestelyt koko urakka-ajan.

Lisätietoja antavat:

 • Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Tero Tuhkala p. 044 703 2690 ja Harri Vaarala p. 044 703 2108
 • Ramboll CM Oy, valvonta, Lassi Parviainen p. 040 573 8640 ja Hannele Mikkola p. 040 836 1531
 • Oulun maa- ja vesirakennus Oy, Eemeli Kiviniemi p. 044 433 0008, Pentti Eskola p. 044 433 3000 ja Antti Paksuniemi p. 044 433 3012

Liittenä yleiskartta pyöräilybaanasta

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yleisten alueiden käyttöluvat
verkkoasiointipalvelu - ohje

>> Siirry asiointipalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.