Kadut ja yleiset alueet


Oulussa on reilu 950 kilometriä ajorataa, yli 790 kilometriä pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä ja lisäksi kaava-alueen ulkopuolisia pyöräteitä ja väyliä on yli 760 kilometriä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia. Lisätietoa rakennushankkeista löytyy linkki katurakentamisen sivustolle.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleiseten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Lisätietoa katujen kunnossapitoasioista löydät linkki katujen kunnossapidon sivustolle.

Palautetta kaupungin ylläpitämistä yleisistä alueista voit antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta linkki sähköiselle palautesivustolle.

Yleisten alueiden lupien verkkoasiointipalveluun löydät linkki sähköiseen asiointipalveluun

Ajankohtaista

Mannerheiminpuiston yleisötilaisuus ma 12.2.2018 Ympäristötalolla

Mannerheiminpuiston yleissuunnitelma on hyväksytty vuonna 2017. Puiston peruskorjaus on ajoitettu vuosille 2018-2019. Suunnittelu on edennyt rakennussuunnitteluvaiheeseen. Nyt valmistuneessa rakennussuunnitelmaluonnoksessa esitetään puiston kulkuväylien, aukiokiveysten ja kalusteiden uusiminen. Puistoon on suunniteltu paljon toivottu yleisö-WC ja siirrettävälle puistokahvilalle sekä jäätelökioskille on esitetty tilavaraukset suunnitelmassa.

Valaistus muutetaan energiatehokkaaksi ja puistoon on suunniteltu näyttävä erikoisvalaistus. Nykyinen vesiallas korvataan kiveyksen pinnasta tulevilla vesisuihkuilla. Puistoon on suunniteltu pöytätennis- ja shakkipöydät sekä pieni hiekkapintainen pelikenttä esim. petanque-peliin. Turvallisuutta parannetaan avaamalla näkymiä ja kasvillisuutta uudistamalla. Avoimet nurmialueet mahdollistavat monenlaista toimintaa puistojumpasta piknikkiin. Laajat monilajiset perennaistutukset tuovat monipuolisuutta puiston kasvivalikoimaan.

Pienten tapahtumien järjestäminen ympärivuotisesti huomioidaan sijoittamalla tapahtumatekniikkaa rakenteisiin.  Puistoaukiolle on mahdollista sijoittaa myyntikojuja mm. kirpputoria, joulumyyjäisiä ja ravintolapäiviä varten. 

Osallistu suunnitteluun

Suunnittelun yhteydessä järjestetään yleisötilaisuus maanantaina 12.2. klo 16.30-18.30 Ympäristötalolla (os. Solistinkatu 2). Tilaisuudessa esitellään Mannerheiminpuiston suunnitelmaluonnos ja kerätään osallistujien mielipiteitä ja ajatuksia suunnitelmasta ja sen ratkaisuista. Yleisötilaisuudessa saatua palautetta käytetään apuna suunnitelmien jatkotyöstämisessä.

Mannerheiminpuiston yleissuunnitelma 2017 on nähtävissä suunnitelmat ja hankkeet sivulla.

Linkki havainnevideoon: Mannerheiminpuiston yleissuunnitelma

 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yleisten alueiden käyttöluvat
verkkoasiointipalvelu - ohje

>> Siirry asiointipalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.