Kadut ja yleiset alueet


Oulussa on reilu 950 kilometriä ajorataa, yli 790 kilometriä pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä ja lisäksi kaava-alueen ulkopuolisia pyöräteitä ja väyliä on yli 760 kilometriä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia. Lisätietoa rakennushankkeista löytyy linkki katurakentamisen sivustolle.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleiseten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Lisätietoa katujen kunnossapitoasioista löydät linkki katujen kunnossapidon sivustolle.

Palautetta kaupungin ylläpitämistä yleisistä alueista voit antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta linkki sähköiselle palautesivustolle.

Yleisten alueiden lupien verkkoasiointipalveluun löydät linkki sähköiseen asiointipalveluun

Ajankohtaista

Oulu on Vuoden kuntatilaaja

INFRA Oy palkitsi tänään Oulun kaupungin Vuoden kuntatilaajana. Palkinto tuli poikkeuksellisen pitkäjänteistä kehitystyötä toimivan tilaaja-tuottajamallin eteen. Kaupunki on tietoisesti luonut myös paikallisille pk-yrityksille edellytyksiä kilpailla hankkeistaan. Se käy markkinavuoropuhelua yrittäjien kanssa löytääkseen parhaat ratkaisut ja kehittääkseen omaakin toimintaansa. Oulun nimitys Vuoden kuntatilaajaksi on historiallinen, sillä kuntia ei ole aiemmin pantu järjestykseen tilaajataitojensa perusteella.

Oulun Vesi yhdessä Katu- ja viherpalveluiden kanssa kehitti Ouluun tekniselle sektorille tilaaja–tuottajamallin jo 2000-luvun alussa. Siinä julkinen taho tilaa palvelun ja joko kunnan yksikkö tai ulkopuolinen taho tuottaa sen. Toimintaa ohjataan sopimuksin. Malli toi palvelutuotantoon merkittävää säästöä ja joustavuutta. Ennen lähes kaikki tehtiin itse. Nyt kunnallistekniikan investoinneista teetetään yksityisillä yrityksillä lähes 80 prosenttia.

Oulun omakin toiminta tehostui, kun omat ja yksityissektorin työt tehdään samalla laatutasolla ja samoilla tarjouspyyntö-, sopimus- ja työmaakokouskäytännöillä.

”Palveluiden laatu- ja hintakehitystä on seurattu vuodesta 2002. Alussa oma tuotanto oli 120 prosenttia kalliimpaa kuin yksityinen. Nyt olemme päässeet 10–15 prosentin eroon, mikä on huikea saavutus”, Oulun yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki kuvailee.

Palkintoa olivat vastaanottamassa Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen sekä Oulun Veden edustajat.

Imatra sai samassa kilpailussa kunniamaininnan.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yleisten alueiden käyttöluvat
verkkoasiointipalvelu - ohje

>> Siirry asiointipalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.