Kadut ja yleiset alueet


Oulussa on reilu 950 kilometriä ajorataa, yli 790 kilometriä pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä ja lisäksi kaava-alueen ulkopuolisia pyöräteitä ja väyliä on yli 760 kilometriä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia. Lisätietoa rakennushankkeista löytyy linkki katurakentamisen sivustolle.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Lisätietoa katujen kunnossapitoasioista löydät linkki katujen kunnossapidon sivustolle.

Palautetta kaupungin ylläpitämistä yleisistä alueista voit antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta linkki sähköiselle palautesivustolle.

Yleisten alueiden lupien verkkoasiointipalveluun löydät linkki sähköiseen asiointipalveluun

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulunliikenne.fi-palvelu on uudistunut

Täysin uusittu Oulunliikenne.fi -palvelu otettiin käyttöön 3.6.2019 osoitteessa www.oulunliikenne.fi.

Palvelu perustuu valtakunnalliseen Digitransit-alustaan, johon perustuvia palveluita on käytössä muissakin Suomen kaupungeissa. Oulunliikenne.fi:n toteutus on näistä pisimmälle kehitetty, erityisesti palveluun integroidun ajantasaisen liikenneinformaation osalta.

Oulunliikenne.fi –palvelu sisältää joukkoliikenteen, kävelyn, pyöräilyn ja autoilun reittioppaat, joukkoliikenteen reaaliaikaisen pysäkki-informaation seudun kaikille 2 000 pysäkille sekä tietoja liikenneolosuhteista ja liikenteen sujuvuudesta. Palvelulla on tällä hetkellä arkipäivisin 10-15 000 käyttäjää.

Oulunliikenne.fi -palvelua jatkokehitetään lähikuukausien aikana muun muassa kävelyn ja pyöräilyn laskentatiedon sekä talvikunnossapidon tilannetiedon osalta.

Palvelun tuottajana toimii Digia Finland Oy ja palvelun tilaajina ovat Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja:
Oulun kaupunki, liikenneinsinööri Harri Vaarala p. 044 703 2108 harri.vaarala@ouka.fi
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, liikenteenhallintavastaava Jani Huttula p. 040 585 0832 jani.huttula@ely-keskus.fi

 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yleisten alueiden käyttöluvat
verkkoasiointipalvelu - ohje

>> Siirry asiointipalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.