Kadut ja yleiset alueet


Oulussa on reilu 950 kilometriä ajorataa, yli 790 kilometriä pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä ja lisäksi kaava-alueen ulkopuolisia pyöräteitä ja väyliä on yli 760 kilometriä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia. Lisätietoa rakennushankkeista löytyy linkki katurakentamisen sivustolle.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Lisätietoa katujen kunnossapitoasioista löydät linkki katujen kunnossapidon sivustolle.

Palautetta kaupungin ylläpitämistä yleisistä alueista voit antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta linkki sähköiselle palautesivustolle.

Yleisten alueiden lupien verkkoasiointipalveluun löydät linkki sähköiseen asiointipalveluun

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulussa kokeillaan psykologin tapaamista nuorten riskikäyttäytymisen ja liikenneonnettomuuksien ehkäisemiseksi

Nuoret ovat yliedustettuina tieliikenneonnettomuuksissa: nuoria on väestöstä vain noin 12 prosenttia, mutta joka kolmas tieliikenteessä loukkaantunut on nuori. Etenkin nuorten mieskuljettajien ajotapaa kuvataan tutkimuksissa riskialttiiksi, mikä saattaa johtaa liikennerikkomuksiin ja altistaa onnettomuuksille. Oulussa on käynnistynyt tutkimus, jossa kokeillaan psykologin tapaamista ja keskustelua ajokieltoon määrätyille nuorille riskikäyttäytymisen ja rikkomuksen uusimisen ehkäisemiseksi.

Nuorten korkea osallisuus tieliikenteen henkilövahingoissa huolestuttaa viranomaisia

Nuoret ovat usein osallisena henkilövahinkoon johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa. Piikki tilastoissa näkyy erityisesti 15- ja 18-vuotiaiden mopoilijoiden ja henkilöautossa matkustaneiden kohdalla, mutta riski säilyy korkeana yli 20 ikävuoteen saakka. Erityisesti nuorilla miehillä on muita ikäryhmiä suurempi riski kuolla liikenteessä henkilöauton kuljettajana.

Grafiikkakuva: Henkilöautoilijoiden ja mopoilijoiden henkilövahingot iän mukaan.

Nuoria riskikuljettajia on eri tutkimusten mukaan arvioitu olevan 10–17 % kaikista nuorista, mutta riskikäyttäytyjät päätyvät muita useammin onnettomuustilastoihin. Tutkijalautakuntien aineistoihin perustuvan nuorisoraportin (OTI 2016) mukaan nuorista aikuisista (18­–24 -vuotiaat) miesten aiheuttamissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa

 • 67 prosentissa on ollut onnettomuushetkellä ylinopeutta vähintään 10 km/h.
 • kuljettaja on syyllistynyt rattijuopumukseen 40 prosentissa tapauksista.
 • aiheuttaneella kuljettajalla on aikaisempia liikennerikkomuksia 64 prosenttia tapauksista.

Riskikäyttäytyminen näkyy liikennerikkomuksina

Nuorten ja nuorten aikuisten liikennerikkomukset ja -rikokset (epäilyt) ovat vähentyneet viimeisen 10 vuoden aikana, mutta lasku on selvästi tasoittunut viimeisen viiden vuoden aikana sekä koko maassa että Oulun poliisilaitoksen alueella (kuvat 2 ja 3). Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 ehdottomaan ajokieltoon määrättiin Suomessa noin 4 200 nuorta (15–24 v.), mikä oli 28% kaikista määrätyistä ajokielloista. Ajokieltoja määrättiin pääasiassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, rattijuopumuksesta tai törkeästä rattijuopumuksesta. Huumerattijuopumusten osuus kaikista rattijuopumuksista on viime vuosina kokonaisuudessaan lisääntynyt.

Graffinen kuva: Liikennerikokset ja -rikkomukset, Oulun poliisi.

Grafiikkakuva: Liikennerikokset ja -rikkomukset, koko maassa.

Tavoitteena riskikäyttäytymisen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy kohtaamalla liikennerikkojia

Oulun viranomaisyhteistyönä on käynnistynyt tutkimus, jossa psykologi keskustelee ensimmäistä kertaa ajokieltoon määrättyjen nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Vapaaehtoisuuteen perustuvassa yksilötapaamisessa käytävän keskustelun tarkoituksena on selvittää ajokieltoon johtaneita tapahtumia, siihen liittyviä tunteita, nuorten asenteita ja suhtautumista tilanteeseen. Tavoitteena on ennaltaehkäistä riskikäyttäytymistä ja liikennerikkomusten uusimista lisäämällä nuoren tietoisuutta tapahtuneesta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä. Tutkitusti pelkkä rangaistus, edes vankeusrangaistus, ei johda käyttäytymisen muutokseen.

Nyt kokeiltavaa psykologin tapaamista ei ole aiemmin toteutettu Suomessa. Sen sijaan ulkomailla toteutetut vastaavat ns. psykologiset interventio-ohjelmat ovat vähentäneet rikkomusten uusimista keskimäärin noin 46%. Lisäksi niistä on saatu osallistujilta hyvää palautetta.

Käynnistyneessä tutkimuksessa toteutetaan tapaamiset ja kirjataan niistä saadut kokemukset. Jatkossa toisessa vaiheessa on tarkoitus tutkia keskustelun vaikutuksia rikkomusten uusimiseen. Tutkimus tehdään Oulun kaupungin, Oulun poliisilaitoksen sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyönä ja se on saanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenneturvallisuuden valtionavustusta.  Tutkimus valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lisätietoja
Oulun kaupunki, liikenneinsinööri Saija Räinä, p. 050 570 0723
Oulun poliisilaitos, liikenneyksikön johtaja, komisario Pasi Rissanen, p. 029 546 4097
PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiiri, neuropsykologi Sari Kukkamaa, p. 040 504 7558

Lähteet

 • VIAS institute: Rehabilitation and reintegration of traffic offenders, 2018
 • DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines): Validation of Existing Driver Rehabilitation Measures, 2009
 • Bartl G, Assailly P, Chatenet F, Hatakka M, Keskinen E, Willmes-Lenz G. Analysis of Driver Rehabilitation Programmes 2002
 • Liikenneturva, nuoret liikenteessä
 • Onnettomuustietoinstituutin (OTI) nuorisoraportti 2016
 • Liikenneturva: Nuorten henkilövahingot tieliikenteessä, Tilastokatsaus 9.4.2019
 • Poliisin liikennerikkomustilastot
 • Tilastokeskuksen tilastotietietokanta, rangaistukset iän ja rikoksen mukaan 2018

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yleisten alueiden käyttöluvat
verkkoasiointipalvelu - ohje

>> Siirry asiointipalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.