Kadut ja yleiset alueet


Oulussa on reilu 950 kilometriä ajorataa, yli 790 kilometriä pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä ja lisäksi kaava-alueen ulkopuolisia pyöräteitä ja väyliä on yli 760 kilometriä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia. Lisätietoa rakennushankkeista löytyy linkki katurakentamisen sivustolle.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Lisätietoa katujen kunnossapitoasioista löydät linkki katujen kunnossapidon sivustolle.

Palautetta kaupungin ylläpitämistä yleisistä alueista voit antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta linkki sähköiselle palautesivustolle.

Yleisten alueiden lupien verkkoasiointipalveluun löydät linkki sähköiseen asiointipalveluun

Ajankohtaista

< Takaisin

Ouluun uutta muraalitaidetta lähiviikkojen aikana

Oululainen katuilme saa piristystä useassa eri kaupunkikohteessa seuraavan parin viikon aikana.

UPEA18-festivaaliin kuuluva Upeart-taidekollektiivi aloittaa muraalin maalaamisen Kainuuntie 1:ssä ja Oulun Vesi maalauttaa Puolivälikankaan vesitornin varren.

Kainuuntie 1:n, Ratakadun puoleisen päädyn maalaamisen on määrä alkaa tällä viikolla. Upeart-taiteilija, yhdysvaltalainen Andrew Hem kuvailee suunnitelmiaan näin:

“Kuvassa haetaan kontrastia suuren ihmisen ja pienen majan kautta. Samoin halusin vastakohtaisuutta oikeiden puiden ja maalattujen puiden välille. Puut ovat pitempään vihreitä, mutta tässä kuvassa ne ovat pysyvästi keltaisia, syksyn lehtiä.”

Muraali on osa UPEA18-taidefestivaalia, joka järjestetään kolmatta kertaa ympäri Suomen. Ouluun Upeart-kollektiivi tulee Oulu2026-hankeen tilauksesta.

 

Oulun Veden muraalin puolestaan toteuttaa oululainen arkkitehti, taidemaalari Timo Tyynismaa.

”Vesitorni on erikoinen rakennelma, jonka ikkunattomuus ja alaosan tyhjä betonipinta huutavat maalausta. Lisäksi Puolivälinkankaan vesitorni on liikenteellisesti mielenkiintoisessa kohdassa, joten taiteen pääsee moni näkemään”, kertoo Tyynismaa.

Taideteosten on määrä olla valmiina syyskuun puoliväliin mennessä. Lisäksi Oulun Vesi on jo maalauttanut Hollihaan jätevesipumppaamoon muraalin, joka on tehnyt oululainen graafinen taiteilija Lasse Rimpilä. Hollihaan puistossa veden äärellä sijaitseva pumppaamo on saanut ylleen sinisen sävyjä ja abstrakteja kuvioita. Aiheena Rimpilällä olikin sovitusti vesi, sinisen sävyt ja putkistot. Aiemmin Rimpilä on tehnyt muraaleja Oulussa muun muassa alikulkutunneleihin. Valmis muraali pumppaamossa odottaa vain ovien ja ikkunoiden uusimista.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yleisten alueiden käyttöluvat
verkkoasiointipalvelu - ohje

>> Siirry asiointipalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.