Kadut ja yleiset alueet


Oulussa on reilu 950 kilometriä ajorataa, yli 790 kilometriä pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä ja lisäksi kaava-alueen ulkopuolisia pyöräteitä ja väyliä on yli 760 kilometriä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia. Lisätietoa rakennushankkeista löytyy linkki katurakentamisen sivustolle.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Lisätietoa katujen kunnossapitoasioista löydät linkki katujen kunnossapidon sivustolle.

Palautetta kaupungin ylläpitämistä yleisistä alueista voit antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta linkki sähköiselle palautesivustolle.

Yleisten alueiden lupien verkkoasiointipalveluun löydät linkki sähköiseen asiointipalveluun

Ajankohtaista

< Takaisin

Rotuaarin pysäköinninvalvontaa tehostetaan 7.10. alkaen

Kävelykadun moottoriajoneuvoliikenne on lisääntynyt, ja toistuvasta valvonnasta huolimatta kävelykatualueella on sinne kuulumatonta huolto- ja jakeluliikennettä. Tämä heikentää Rotuaarin liikenneturvallisuutta. Kävelykatualueen huolto- ja jakeluliikennettä sekä jakeluruutujen käytön valvontaa tehostetaan maanataista 7.10.2019 alkaen.

Huoltoliikenne saa ajaa Rotuaarilla kaikkina päivinä klo 6–11 välillä. Moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäyttäminen ja pysäköinti kävelykadulla muina aikoina on kielletty. Huoltoaikana pysäyttäminen on sallittua välttämätöntä tavaran purkua tai lastausta varten, eikä silloinkaan autoa saa pysäköidä. Rotuaarin lähellä on liikennemerkein osoitettuja jakeluruutuja, jotka on tarkoitettu tavaraliikenteen lyhytaikaista pysäköintiä varten.

Liikuntaesteisten taksikuljetukset ovat Rotuaarilla sallittuja.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yleisten alueiden käyttöluvat
verkkoasiointipalvelu - ohje

>> Siirry asiointipalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.