Kadut ja yleiset alueet


Oulussa on reilu 950 kilometriä ajorataa, yli 790 kilometriä pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä ja lisäksi kaava-alueen ulkopuolisia pyöräteitä ja väyliä on yli 760 kilometriä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia. Lisätietoa rakennushankkeista löytyy linkki katurakentamisen sivustolle.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Lisätietoa katujen kunnossapitoasioista löydät linkki katujen kunnossapidon sivustolle.

Palautetta kaupungin ylläpitämistä yleisistä alueista voit antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta linkki sähköiselle palautesivustolle.

Yleisten alueiden lupien verkkoasiointipalveluun löydät linkki sähköiseen asiointipalveluun

Ajankohtaista

< Takaisin

Talvipyöräily Oulussa palkittiin Kuntatekniikan saavutuksena

Talvipyöräily Oulussa, Puisto Helsingissä, ja muovijätteen keräys Etelä-Karjalassa palkittiin Kuntatekniikan saavutuksina.

Suomen kuntatekniikan yhdistys palkitsi tänä vuonna kuusi kuntatekniikan hanketta. Ehdotuksia palkittavista saatiin ennätysmäärä, 23. Tänä vuonna lehdistöraati (Kuntatekniikka-lehti, Rakennuslehti ja Tekniikka- ja Talous) päätti jakaa Kuntatekniikan saavutuksen erikseen kuntatekniikan kehityshankkeelle ja kuntatekniikan rakennushankkeelle.

Kuntatekniikan kehityshanke -saavutuksen saivat tänä vuonna Oulun kaupungin talvipyöräilyyn liittyvän urakan valvontamenetelmä ja Etelä-Karjalan Jätehuollon muovipakkausten kiinteistökohtainen keräyspalvelu.

Perustelut

Oulun kaupungin talvipyöräilyn valvontamenetelmä korostaa yhtenäistä laatutasoa pyöräteillä. Laatutaso halutaan pidettävän yllä jatkuvasti ympäri vuorokauden – ja ympäri vuoden. Tämä vaatii aktiivista asennetta valvontaan ja hoitourakan työnjohdon jalkautumista pyöräteille polkupyörin. Lisäksi tilaajan tavoite yhdestä sopimuksesta ja yhdestä urakasta toteutuu menetelmän avulla. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelun kunnossapitopäällikkö Kai Mäenpää oli vastaanottamassa Kuntatekniikan saavutuspalkintoa.

 

Muut palkitut

Kuntatekniikan rakennushanke -saavutuksen sai Helsingin kaupungin Alakiven puisto. Kunniamaininnan Kuntatekniikan rakennushankkeiden joukossa saivat Turun kaupungin Dokumentti Föristä ja Vaasan kaupungin Kuntsin ranta ja veistospuisto. Kuntatekniikan kehityshankkeiden kunniamaininnan sai Vantaan kaupunki Street Art– konseptillaan.

Artikkeli: Kuntatekniikka 7.6.2018

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yleisten alueiden käyttöluvat
verkkoasiointipalvelu - ohje

>> Siirry asiointipalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.