Tielautakunta

1.1.2019 voimaan tullut yksityistielaki 560/2018

lakkauttaa kuntien tielautakuntien tehtävät, siten, että 31.12.2019 saakka se käsitteli keskeneräisiksi jääneet asiat, eikä ottanut uusia asioita käsiteltäväkseen. Tielautakunnat lakkaavat 31.12.2019. Tielautakunnassa vireillä olevan asian käsittely siirtyy tämän lain mukaan toimivaltaiselle viranomaiselle ja siihen sovelletaan tätä lakia.

Oulun yhdyskuntajaosto jatkaa osoiteasioita käsittelevänä toimielimenä.

Vuoden 2019 yhdyskuntajaosto.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.