Tielautakunta

1.1.2019 voimaan tuleva uusi yksityistielaki lakkauttaa kuntien tielautakuntien tehtävät, siten, että 31.12.2019 saakka se käsittelee vain vuonna 2018 keskeneräisiksi jääneet asiat.

Vanhan lain mukaan yksityistielaissa määrättyjä tehtäviä varten kunnilla tulee olla monijäseninen toimielin, tielautakunta, jona ei voi toimia kuitenkaan kunnanhallitus. Oulussa kaupungin tielautakuntana toimii viisijäseninen yhdyskuntalautakunnan alainen yhdyskuntajaosto, jossa kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Yhdyskuntajaoston tehtävät on pääsääntöisesti määrätty laissa yksityisistä teistä (358/1962) 52 §. Jaosto on toimivaltainen käsittelemään ns. ennestään olevia teitä l. rasiteteitä.

Yhdyskuntajaoston toimitus

Asiat tuodaan jaoston käsiteltäväksi kirjallisella hakemuksella. Hakemus jätetään osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, yhdyskuntajaosto, PL 71 (Kansankatu 55A) 90015 Oulun kaupunki. Hakemuksesta on selkeästi käytävä ilmi mitä haetaan, mahdolliset perusteet ja yhteyshenkilön kaikki yhteystiedot.

Päätettäviä asioita ovat mm. tiekuntien perustamiset, yhdistämiset, erottamiset, tienosan liittäminen tiekunnan teihin, valitukset tiekunnan kokouksen päätöksistä (30 pv kokouksesta) ja erilaiset tiekunnan ja osakkaiden väliset erimielisyydet.

Jaosto päättää asian toimituksessa, jonne kutsutaan asianosaiset vähintään 10 päivää ennen toimitusta postitse, suoritetaan asianosaisten kuuleminen ja julistetaan päätös. Tarvittaessa jaosto suorittaa katselmuksen paikan päällä. Toimituksesta määrätään toimitusmaksu (vuonna 2016 339,90 €) yleensä hakijalle ja siitä annetaan haluavalle valitusosoitus maaoikeuteen.

Tienosan liittäminen tiekuntaan, tiekuntien yhdistämiset ja erottamiset on ainä käsiteltävä tiekunnan kokouksessa ennen kuin jaosto voi asian päättää.

Yhdyskuntajaosto on vuosien 2013-2015 välisenä aikana pitänyt yhteensä 42 toimitusta, joissa on perustettu uusia tiekuntia, pilkottu tiekuntia pienemmiksi tiekunniksi ja liitetty teitä tai tien osia tiekuntaan. Muutamia erimielisyysasioitakin on ratkaistu.

Yksityistieavustuksien neuvontalinja:

 p. 044 703 2109 (arkisin klo 9-15)

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.