Yksityistien aurausavustus kevääseen 2019 saakka

Kaupunginhallitus tekee päätöksen Oulun uuden lain mukaisesta avustusmallista kevään aikana.

Miten aurausavustusta haetaan?

Kaupunginhallitus tekee päätöksen Oulun uuden lain mukaisesta avustusmallista kevään aikana. (kartan saa tulostettua mm. http://kartta.ouka.fi/ims ). Karttaan tulee värittää taikka muutoin selkeästi merkata tien osuus/-osuudet, joille aurausavustusta haetaan. Vapaa-ajan asunnoille aurausavustusta ei myönnetä.

 

Milloin aurausavustusta haetaan?

Talvikausi 2018-2019 aurausavustus on tullut hakea 31.3.2018 mennessä. Myöhässä tulleita hakemu

Tarkoitettu niille avustuskelpoisille kiinteistöille/yksityisteille, jotka eivät ole aurausavustusta hakeneet aiemmin uuden yhtenäistetyn avustusperiaatteen alkamisen (15.5.2015) jälkeen.

Määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia käsitellään seuraavan eli talvikausi 2019-2020 aurausavustushakemuksien joukossa.

 

Kenelle aurausavustusta myönnetään?

Aurausavustusta myönnetään ainoastaan Oulun kaupungin alueella olevalle tien osuudelle ja ainoastaan pysyvästi asuttua kiinteistöä palvelevalle tien osuudelle. Tien tulee täyttää uuden lain ja kaupunginhallituksen keväällä 2019 tekemän päätöksen avustusehdot.

 

Aurausavustuksen toimenpideraja 2018-2019

Aurauksen toimenpideraja on sataneen lumen osalta sama senttiraja kuin 3. luokan asuntokaduilla (tällä hetkellä 6 cm). Aurauksen suorittaa kaupungin kilpailuttama alueurakoitsija. Toimenpiderajan (senttirajan) ylityttyä on toimenpideaika auraukselle 16 h ja auraus tehdään välittömästi ajoratojen kunnossapitoluokka 3. aurauksen jälkeen.

 

Tienpitäjän eli hakijan/osakkaan velvollisuudet ja vastuut 2018-2019

Tien tulee olla aurauskelpoinen, vesakot ja oksat tulee poistaa siten, että auraus on mahdollista. Aurausviitoituksesta vastaa aurausavustuksen hakija. Aurauskelpoisuuden edellytyksenä on siltojen ja teiden riittävä kantavuus ja leveys. Tarvittaessa on hakijan järjestettävä riittävästi tilaa auratulle lumelle.  Muu tien hoito kuuluu tienpitäjälle/hoitokunnalle.

Yksityistielain mukaan tienpitäjänä yksityistiellä toimii tiekunta/osakkaat. Vaikka kunta/kaupunki ottaa hoitaakseen tienpidollisia tehtäviä, kuten aurauksen, tienpitäjän vastuu säilyy aina tiekunnalla/osakkailla. Tiekunta/osakkaat vastaavat tiellä kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

 

Erityisolosuhteet yksityistiellä 2018-2019

Tiekunnat, joiden teillä on siltoja tai muita erityisolosuhteita ja laajaa liikenteellistä merkitystä, voivat hakea kunnalta erikseen myönnettävää avustusta tien ylläpitämiseen. Erityisolosuhteita voivat olla mm. silta, yksityistien laaja liikenteellinen merkitys, joukkoliikenteen säännöllisesti käyttämä tieosuus tai tien varrella on palvelulaitoksia tai muita merkittäviä liikennettä aiheuttavia toimintoja. Erityisolosuhteista annettava avustus on rahallinen ja harkinnanvarainen sekä sitä myönnetään määrärahojen puitteissa. Erityiskohdeavustus haetaan aurausavustuksen kanssa samalla hakemuslomakkeella. Hakemuslomakkeesta rastitetaan Erityiskohdeavustus ja lisätietoihin annetaan selvitys millaisesta erityisolosuhteesta on kyse. Linkki erityiskohdeavustussivustolle.

 

Valaistus yksityistiellä 2018-2019

Olemassa olevat kaupungin omistamat yksityisteillä sijaitsevat tievalot säilytetään kaupungin omistuksessa ja ylläpidossa.

 

Yksityistien perusparantamisen avustaminen 2018-2019

Yksityisteiden perusparantamista avustetaan määrärahojen puitteissa. Perusparannushankkeista tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä kaupungin avustuksista vastaavaan viranhaltijaan. Linkki perusparannussivustolle.

 

Yksityistieavustuksien neuvontalinja

puh. 044 703 2109 (klo 9-15 arkisin)

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.