Kunnossapidon avustaminen 1.6.2019 alkaen

Oulussa kunnossapitoavustuksena myönnetty aurausavustus ja siihen liittyvä erityiskohdeavustus on lakkautettu.  Avustus myönnetään jatkossa tiekunnille rahallisena avustuksena, joka maksetaan tiekunnan tilille. Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta jakaa yksityisteiden avustukset vuosittain talousarviossa tarkoitukseen varatun määrärahan, päättämiensä myöntämisperusteiden ja kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Kunnossapitoavustus määräytyy tiekunnan tien avustuskelpoisen pituuden, liikenteellisen merkittävyyden luokituksen perusteella suhteessa edellisen vuoden toteutuneisiin kunnossapitokustannuksiin, Luokituksen ja toteuttamisen suhdeluvuista päättää yhdyskuntalautakunta vuosittain.

Avustumääriä tiekuntaa tai kilometriä kohden ei tässä vaiheessa voi arvioida, koska uusien tiekuntien ja tiekuntiin mahdollisesti liitettyjen teiden määrää ei tiedetä. Talousarviossa tarkoitukseen varattu potti jaetaan avustuskelpoisten kilometrien perusteella. Lisäksi vuoden 2019 avustuspotista on käytetty osa alkuvuoden aurausavustukseen. Jäljelle jäävä potti jaetaan avustusehdot täyttäville tiekunnille. Vuodesta 2020 jaamme täyttä määrärahaa. 

Avustusehdot:

 • Yksityistielle on perustettu tiekunta
 • Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad)
 • Yksityistien tulee olla pysyvän asutuksen pääsytie tai muuten tärkeä
 • Yksityistien tulee sijaita asemakaava-alueen ulkopuolella Oulun kaupungin alueella
 • Avustusta saadakseen muiden kuin tieosakkaiden tien käyttöä ei saa kieltää (YksTL 58 §)
 • Tiekunta toimii yksityistielain mukaisesti ja sen on ilmoitettava yhteyshenkilötiedot kaupungille
 • Yksityistien varrella on oltava vähintään 1 vakituisesti asuttu kiinteistö (rakennuslupa asuinrakennukselle- ei loma-asunnolle, vaikka asutaan)
 • Avustuskelpoisen yksityistien pituuden tulee olla vähintään 100 metriä (viimeiseen avustuskelpoiseen taloliittymään)

Kunnossapitoavustuksen hakeminen:

 • Haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella
 • Lomake hakemukseen ja menoselvitykseen löytyy elokuun puolessa välissä kaupungin Internet-sivuilta ja asiakaspalvelupisteistä.
 • Liitteeksi tiekunnan viimeisen kokouksen pöytäkirja ja menoselvitys edelliseltä vuodelta sekä muita liitteitä esim. kartta tarvittaessa
 • Ensimmäinen haku 30.9.2019 mennessä, myönnetään 30.9.2019 mennessä perustetuille ja rekisteröidyille yksityisteille tiekuntaan kuuluvan tien avustuskelpoisen pituuden perusteella, luokituksen ja määrärahan.
 • Ensimmäinen täysi avustus myönnetään vuodelle 2020, avustushakemuksen uusimiseksi toimitetaan tiekunnan viimeisen kokouksen pöytäkirja ja menoselvitys edelliseltä vuodelta
 • Myöhässä tulleita hakemuksia ei huomioida
 • Avustushakemukset toimitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon kirjaamo(at)ouka.fi tai osoitteeseen Kansankatu 55 A, 90015 Oulun kaupunki

Yksityisteiden valaistus:

 • luovutetaan korvauksetta tiekuntien omaisuudeksi 30.9.2019 alkaen. Oulun kaupunki huolehtii valaistuksesta ja sähkölaskuista kuitenkin siihen saakka, kunnes kunkin kohteen valaistuksen tekniset ratkaisut on tehty. Valaistusta ei saa myydä tai luovuttaa eteenpäin ennen 30.9.2029.
 • Kaupungin omistuksessa olevien seudullisten pyörätieyhteyksien valaistusasiat ratkeavat, kun kohteettaiset tietoimitukset on saatu päätökseen.

Yksityistieavustuksien neuvontalinja

puh. 044 703 2109 (klo 9-15 arkisin) tai yksityistiet.palaute(at)ouka.fi Neuvonta kesätauolla 17.6-4.8.2019.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.