Yksityistien aurausavustus

Oulussa tiekuntia ja yksityiselle kiinteistölle johtavia omia kulkuteitä avustetaan auraamalla asemakaava-alueen ulkopuolella. Avustusta myönnetään pysyvän asutuksen kiinteistöille, joille on myönnetty pysyvän asutuksen rakennuslupa ja kiinteistölle johtava oma kulkutie on vähintään 50 metrin pituinen mitattuna yleiseltä tieltä pihapiirin rajalle. Tien varrella tulee olla vähintään yksi pysyvästi asuttu kiinteistö. Vapaa-ajan kiinteistöille johtavia kulkuteitä avustus ei koske. Oulun kaupungin myöntämä aurausavustus tarkoittaa vain aurausta. Tiekunnat ja/tai kiinteistöjen omistajat vastaavat tienpitäjinä muusta tien kunnossapidosta yksityistiellä.

Miten aurausavustusta haetaan?

Aurausavustusta haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella:

Hakemuslomake

Hakemuslomake tulee palauttaa tarvittavine liitteineen osoitteeseen:

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ Oulun kaupunki

PL 32

90015 Oulun kaupunki

tai sähköisesti osoitteeseen yksityistiet.palaute (@) ouka.fi.

Hakemuslomakkeita saa myös Oulu 10 toimipisteistä. Hakulomakkeen mukana on toimitettava kartta avustuksen kohteena olevista teistä (kartan saa tulostettua mm. http://kartta.ouka.fi/ims ). Karttaan tulee värittää taikka muutoin selkeästi merkata tien osuus/-osuudet, joille aurausavustusta haetaan. Vapaa-ajan asunnoille aurausavustusta ei myönnetä.

 

Milloin aurausavustusta haetaan?

Talvikausi 2018-2019 aurausavustus tulee hakea 31.3.2018 mennessä.

Tarkoitettu niille avustuskelpoisille kiinteistöille/yksityisteille, jotka eivät ole aurausavustusta hakeneet aiemmin uuden yhtenäistetyn avustusperiaatteen alkamisen (15.5.2015) jälkeen.

Määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia käsitellään seuraavan eli talvikausi 2019-2020 aurausavustushakemuksien joukossa.

 

Kenelle aurausavustusta myönnetään?

Aurausavustusta myönnetään ainoastaan Oulun kaupungin alueella olevalle tien osuudelle ja ainoastaan pysyvästi asuttua kiinteistöä palvelevalle tien osuudelle. Ja tietysti kiinteistön tulee täyttää jo ylempänä mainitut aurausavustusehdot.

 

Aurausavustuksen toimenpideraja

Aurauksen toimenpideraja on sataneen lumen osalta sama senttiraja kuin 3. luokan asuntokaduilla (tällä hetkellä 6 cm). Aurauksen suorittaa kaupungin kilpailuttama alueurakoitsija. Toimenpiderajan (senttirajan) ylityttyä on toimenpideaika auraukselle 16 h ja auraus tehdään välittömästi ajoratojen kunnossapitoluokka 3. aurauksen jälkeen.

 

Tienpitäjän eli hakijan/osakkaan velvollisuudet ja vastuut

Tien tulee olla aurauskelpoinen, vesakot ja oksat tulee poistaa siten, että auraus on mahdollista. Aurausviitoituksesta vastaa aurausavustuksen hakija. Aurauskelpoisuuden edellytyksenä on siltojen ja teiden riittävä kantavuus ja leveys. Tarvittaessa on hakijan järjestettävä riittävästi tilaa auratulle lumelle.  Muu tien hoito kuuluu tienpitäjälle/hoitokunnalle.

Yksityistielain mukaan tienpitäjänä yksityistiellä toimii tiekunta/osakkaat. Vaikka kunta/kaupunki ottaa hoitaakseen tienpidollisia tehtäviä, kuten aurauksen, tienpitäjän vastuu säilyy aina tiekunnalla/osakkailla. Tiekunta/osakkaat vastaavat tiellä kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

 

Erityisolosuhteet yksityistiellä

Tiekunnat, joiden teillä on siltoja tai muita erityisolosuhteita ja laajaa liikenteellistä merkitystä, voivat hakea kunnalta erikseen myönnettävää avustusta tien ylläpitämiseen. Erityisolosuhteita voivat olla mm. silta, yksityistien laaja liikenteellinen merkitys, joukkoliikenteen säännöllisesti käyttämä tieosuus tai tien varrella on palvelulaitoksia tai muita merkittäviä liikennettä aiheuttavia toimintoja. Erityisolosuhteista annettava avustus on rahallinen ja harkinnanvarainen sekä sitä myönnetään määrärahojen puitteissa. Erityiskohdeavustus haetaan aurausavustuksen kanssa samalla hakemuslomakkeella. Hakemuslomakkeesta rastitetaan Erityiskohdeavustus ja lisätietoihin annetaan selvitys millaisesta erityisolosuhteesta on kyse. Linkki erityiskohdeavustussivustolle.

 

Valaistus yksityistiellä

Olemassa olevat kaupungin omistamat yksityisteillä sijaitsevat tievalot säilytetään kaupungin omistuksessa ja ylläpidossa.

 

Yksityistien perusparantamisen avustaminen

Yksityisteiden perusparantamista avustetaan määrärahojen puitteissa. Perusparannushankkeista tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä kaupungin avustuksista vastaavaan viranhaltijaan. Linkki perusparannussivustolle.

 

Yksityistieavustuksien neuvontalinja

puh. 044 703 2109 (klo 9-15 arkisin)

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.