Kunnossapidon avustaminen 1.6.2019 alkaen

Oulussa kunnossapitoavustuksena myönnetty aurausavustus ja siihen liittyvä erityiskohdeavustus aurausavustus irtisanotaan päättymään 30.5.2019. vuonna 2015 päätetyillä avustusehdoilla, lakkaa. Kaupunginhallituksen 15.4.2019 (117 §) tekemällä päätöksellä. Avustus myönnetään tiekunnille rahallisena avustuksena tiekunnan tilille. Avustus perustuu avustuskelpoiseen tiekunnan tien pituuteen.

Avustusehdot:

 • Yksityistielle on perustettu tiekunta
 • Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad)
 • Yksityistien tulee olla pysyvän asutuksen pääsytie tai muuten tärkeä
 • Yksityistien tulee sijaita asemakaava-alueen ulkopuolella Oulun kaupungin alueella
 • Avustusta saadakseen muiden kuin tieosakkaiden tien käyttöä ei saa kieltää (YksTL 58 §)
 • Tiekunta toimii yksityistielain mukaisesti ja sen on ilmoitettava yhteyshenkilötiedot kaupungille
 • Yksityistien varrella on oltava vähintään 1 vakituisesti asuttu kiinteistö (rakennuslupa asuinrakennukselle- ei loma-asunnolle, vaikka asutaan)
 • Avustuskelpoisen yksityistien pituuden tulee olla vähintään 100 metriä (viimeiseen avustuskelpoiseen taloliittymään)

Kunnossapitoavustuksen hakeminen:

 • Haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella (saatavissa Internet sivuilla ja asiakaspalvelupisteissä viimeistään 1.8.)
 • Liitteeksi tiekunnan viimeisen kokouksen pöytäkirja ja menoselvitys edelliseltä vuodelta
 • Ensimmäinen haku 30.9.2019 mennessä, myönnetään 30.9.2019 mennessä perustetuille ja rekisteröidyille tiekunnille tiekuntaan kuuluvan tien avustuskelpoisen pituuden perusteella Avustusosuus on vuoden 2019 määrärahasta vähennettynä vuoden aurausavustuskustannukset
 • Avustusta myönnetään suhteessa edellisen vuoden kunnossapitomenoihin yhdyskuntalautakunnan päättämällä tavalla
 • Ensimmäinen täysi avustus myönnetään vuodelle 2020, avustushakemuksen uusimiseksi toimitetaan tiekunnan viimeisen kokouksen pöytäkirja ja menoselvitys edelliseltä vuodelta
 • Myöhässä tulleita hakemuksia ei huomioida

Yksityisteiden valaistus:

 • luovutetaan korvauksetta tiekunnille. Kaupunki on yhteydessä niihin tiekuntiin, joilla on tällä hetkellä kaupungin valaistusta.

Perusparantamisavustusta voi saada tiekunta, joka täyttää kunnossapitoavustamisen ehdot. Hakemusta varten on Ilmoitettava onko tiekunnalla tien käyttöä kieltäviä tai rajoittavia liikennemerkkejä. Jos on mitä ne ovat ja onko niillä kaupungin suostumus (esim. painorajoitetut sillat, puomi, myös lisäkilvet jne.). Mikäli merkkejä ei ole siitäkin on ilmoitettava Digiroadiin.

Yksityistieavustuksien neuvontalinja

puh. 044 703 2109 (klo 9-15 arkisin)

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.