Maantien 8155 (Poikkimaantie) parantaminen välillä Oulun Satama - Valtatie 22, Oulu

   

Tiesuunnitelma 2017

     
         
SISÄLLYSLUETTELO     25.8.2017
         
Kansio Piirustusnumero Nimi Mittakaava pvm
         
1 OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA    
         
    Tiesuunnitelman sisällysluettelo    
    Tiesuunnitelmien yleisesite    
         
  1.1T Tiesuunnitelman esittely    
         
  1.2T Tiesuunnitelmaselostus   25.8.2017
         
  1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi   25.8.2017
         
  1.4T Maanomistajaluettelo   25.8.2017
         
  1.5T Kustannusarviot ja kustannusjakoesitys    
  1.5T-1 Kustannusarvio   28.8.2017
  1.5T-2  Kustannusjakoehdotus    
  1.5T-3 Johto- ja laitesiirtojen kustannusjakoehdotus    
     1.5T-3.1 Kustannusarvio TeliaSonera Finland Oyj    
     1.5T-3.2 Kustannusarvio DNA    
     1.5T-3.3 Kustannusarvio Elisa Oyj    
     1.5T-3.4 Kustannusarvio Oulun Energia / Sähköverkko    
     1.5T-3.5 Kustannusarvio Oulun Energia / Kaukolämpö    
     1.5T-3.6 Kustannusarvio Oulun Vesi    
         
  1.6T Suunnitteluprosessiin liittyvä aineisto    
         
    Vuorovaikutus ja aikaisempien suunnitelmien päätökset    
         
  1.6T-1 Kuulutukset, yleisötilaisuuksien muistiot ja palaute    
     1.6T-1.1 Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen aloitusilmoitus tiesuunnitelman laatimisesta    
     1.6T-1.2 Kuulutus yleisötilaisuudesta    
     1.6T-1.3 Muistio yleisötilaisuudesta    
         
    Tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä hankitut päätökset, lausunnot ja kannanotot    
         
  1.6T-4 Muut kannanotot ja lausunnot    
     1.6T-4.1 Pohjois-Pohjanmaan Elyn Y-vastuualueen lausunto    
     1.6T-4.2 Pohjolan Hevosystävät ry lausunto    
     1.6T-4.3 Fingrid Oyj lausunto    
     1.6T-4.4 Oulun Energian lausunto    
        1.6T-4.5 Oulun seudun ympäristötoimen lausunto     
        1.6T-4.6 Muistio rataa koskevasta neuvottelusta Livin kanssa    
         
  1.7T Kaavatilannekartat    
         
  1.7T-1 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartta 1:250 000  
  1.7T-2 Uuden Oulun yleiskaava 2030 1:25 000  
         
         
         
  1.8T Turvallisuusselvitys    
  1.8T-1 Turvallisuusselvitys   25.8.2017
  1.8T-2 Riskienhallintasuunnitelma   25.8.2017
  1.8T-3 Turvallisuusriskienhallintasuunitelma    25.8.2017
         
  1.      
1 OSA B TIESUUNNITELMAN PÄÄPIIRUSTUKSET    
         
    Piirustusmerkinnät    
         
    2T Yleiskartat    
         
  2.1T-1 Yleiskartta  1:10 000 25.8.2017
  2.2T Hallinnollisten järjestelyjen kartta 1:10 000 25.8.2017
         
    3T Suunnitelmakartat    
         
  3T-1 Suunnitelmakartta 1, M1 plv 0-400 1:1000 25.8.2017
  3T-2 Suunnitelmakartta 2, M1 plv 400-1100 1:1000 25.8.2017
  3T-3 Suunnitelmakartta 3, M1 plv 1100-1800 1:1000 25.8.2017
  3T-4 Suunnitelmakartta 4, M1 plv 1800-2450 1:1000 25.8.2017
  3T-5 Suunnitelmakartta 5, M1 plv 2450-3150 1:1000 25.8.2017
  3T-6 Suunnitelmakartta 6, M1 plv 3150-3840 1:1000 25.8.2017
  3T-7 Suunnitelmakartta 7, M1 plv 3840-4500 1:1000 25.8.2017
  3T-8 Suunnitelmakartta 8, M1 plv 4500-5150 1:1000 25.8.2017
  3T-9 Suunnitelmakartta 9, M1 plv 5150-5560 1:1000 25.8.2017
         
    4T Liikennetekniset poikkileikkaukset    
         
  4T-1 Liikennetekniset poikkileikkaukset, M1 ja J1 1:100 25.8.2017
  4T-2 Liikennetekniset poikkileikkaukset, M1 1:100 25.8.2017
  4T-3 Liikennetekniset poikkileikkaukset, M1 1:100 25.8.2017
  4T-4 Liikennetekniset poikkileikkaukset, M1 1:100 25.8.2017
  4T-5 Liikennetekniset poikkileikkaukset, M1 melukaide /-aita /-valli 1:100 25.8.2017
  4T-6 Liikennetekniset poikkileikkaukset, E1R1 ja E2R3 1:100 25.8.2017
  4T-7 Liikennetekniset poikkileikkaukset 1:100 25.8.2017
         
    5T Pituusleikkaukset    
         
  5T-1 Pituusleikkaus, M1 plv 0-1400 1:2000/1:200 25.8.2017
  5T-2 Pituusleikkaus, M1 plv 1400-2800 1:2000/1:200 25.8.2017
  5T-3 Pituusleikkaus, M1 plv 2800-4200 1:2000/1:200 25.8.2017
  5T-4 Pituusleikkaus, M1 plv 4200-5560 1:2000/1:200 25.8.2017
  5T-5 Pituusleikkaus, E1R1 plv 15,5-205, E2R3 plv 15,5-30 ja E2R4 plv 512-537,5 1:2000/1:200 25.8.2017
  5T-6 Pituusleikkaus J1/KJ23  plv 2095-2700 ja J1/ 3078-3200 1:2000/1:200 25.8.2017
  5T-7 Pituusleikkaus J2/K25J  plv 0-200, J3 1:2000/1:200 25.8.2017
         
2 OSA C TIESUUNNITELMAN INFORMATIIVINEN AINEISTO    
         
    6T Ulkopuoliset rakenteet    
         
  6.1T-1 Johtosiirtokartta 1 1:1000 25.8.2017
  6.1T-2 Johtosiirtokartta 2 1:1000 25.8.2017
  6.1T-3 Johtosiirtokartta 3 1:1000 25.8.2017
  6.1T-4 Johtosiirtokartta 4 1:1000 25.8.2017
  6.1T-5 Johtosiirtokartta 5 1:1000 25.8.2017
  6.1T-6 Johtosiirtokartta 6 1:1000 25.8.2017
  6.1T-7 Johtosiirtokartta 7 1:1000 25.8.2017
  6.1T-8 Johtosiirtokartta 8 1:1000 25.8.2017
  6.1T-9 Johtosiirtokartta 9 1:1000 25.8.2017
         
  6.2T-1 Katusuunnitelma, K1 Merilinja 1:500 25.8.2017
  6.2T-2 Katusuunnitelma, K2 Jääsalontie 1:500 25.8.2017
  6.2T-3 Katusuunnitelma, K3 Terminaalintie 1:500 25.8.2017
  6.2T-4 Katusuunnitelma, K4 Oritkarinkuja 1:500 25.8.2017
  6.2T-5 Katusuunnitelma, K5 Äimätie 1:500 25.8.2017
  6.2T-6 Katusuunnitelma, K6 Äimärautiontie 1:500 25.8.2017
  6.2T-7 Katusuunnitelma, K7 Äimäkuja 1:500 25.8.2017
  6.2T-8 Katusuunnitelma, K8 Lintulammentie,  K9 Snellmanintie 1:500 25.8.2017
  6.2T-9 Katusuunnitelma, K10 Lyijytie, K11 Kiilakiventie 1:500 25.8.2017
  6.2T-10 Katujen tyyppipoikkileikkaukset; K1 Merilinja, K2 Jääsalontie, K3 Terminaalitie, K1J, K2J, K2JA, KJ3 1:100 25.8.2017
  6.2T-11 Katujen tyyppipoikkileikkaukset; K4 Oritkarintie, K5 Äimätie, K6 Äimärautiontie, K7 Äimäkuja, K8 Lintulammentie, K9 Snellmanintie, K10 Lyijytie, K11 Kiila-kiventie, Kj-tiet 1:100 25.8.2017
  6.2T-12 Pituusleikkaus K1 Merilinja, K2 Jääsalontie 1:1000/1:100 25.8.2017
  6.2T-13 Pituusleikkaus K3 Terminaalitie, K4 Oritkarinkuja, K5 Äimätie 1:1000/1:100 25.8.2017
  6.2T-14 Pituusleikkaus K6 Äimärautiontie, K7 Äimäkuja, K8 Lintulammentie 1:1000/1:100 25.8.2017
  6.2T-15 Pituusleikkaus K9 Snellmanintie, K10 Lyijytie, K11 Kiilakiventie 1:1000/1:100 25.8.2017
  6.2T-16 Pituusleikkaus K2JA, K4J, K6JA, K7J 1:1000/1:100 25.8.2017
  6.2T-17 Pituusleikkaus K8J, K8JA, K8JB 1:1000/1:100 25.8.2017
  6.2T-18 Pituusleikkaus K12J, K13J, K14J 1:1000/1:100 25.8.2017
  6.2T-19 Pituusleikkaus K15J, K16J, K17J 1:1000/1:100 25.8.2017
  6.2T-20 Pituusleikkaus K18J, K19J 1:1000/1:100 25.8.2017
         
         
    7T Visualisointikuvat    
         
    7.1T Tieympäristösuunnitelmat    
         
  7.1T-1 Tieympäristökartta 1 1:1000 25.8.2017
  7.1T-2 Tieympäristökartta 2 1:1000 25.8.2017
  7.1T-3 Tieympäristökartta 3 1:1000 25.8.2017
  7.1T-4 Tieympäristökartta 4 1:1000 25.8.2017
  7.1T-5 Tieympäristökartta 5 1:1000 25.8.2017
  7.1T-6 Tieympäristökartta 6 1:1000 25.8.2017
  7.1T-7 Tieympäristökartta 7 1:1000 25.8.2017
  7.1T-8 Tieympäristökartta 8 1:1000 25.8.2017
  7.1T-9 Tieympäristökartta 9 1:1000 25.8.2017
  7.1T-10 Tieympäristön poikkileikkaukset 1:200 25.8.2017
         
         
    7.2T Meluseinät    
         
  7.2T-1 Me4 ja melukaiteen periaatekuva 1:100/1:50 25.8.2017
         
    10T Sijoitusalue    
         
  10T-1  Sijoitusalue 1:5000 25.8.2017
  10T-2 Kaakkurin liikuntamaa yleiskartta, sijoitusalue 1:5000 25.8.2017
         
         
    11T Valaistuksen yleiskartat    
         
  11T-1  Valaistuksen yleiskartta 1 1:5000 25.8.2017
  11T-2 Valaistuksen yleiskartta 2 1:5000 25.8.2017
         
    12T Viitoituksen yleiskartat    
         
  12T-1 Viitoituksen yleiskartta 1 1:5000 25.8.2017
  12T-2 Viitoituksen yleiskartta 2 1:5000 25.8.2017
         
    16T Vaikutuksia kuvaavat selvitykset    
         
  16T-1 Meluselvitys    
         
  16T-2 Lähtötietokartta 1:8000 25.8.2017
         
  16T-3-1 Kiinteistökatselmuskartta 1 1:1000 25.8.2017
  16T-3-2 Kiinteistökatselmuskartta 2 1:1000 25.8.2017
  16T-3-3 Kiinteistökatselmuskartta 3 1:1000 25.8.2017
  16T-3-4 Kiinteistökatselmuskartta 4 1:1000 25.8.2017
  16T-3-5 Kiinteistökatselmuskartta 5 1:1000 25.8.2017
  16T-3-6 Kiinteistökatselmuskartta 6 1:1000 25.8.2017
  16T-3-7 Kiinteistökatselmuskartta 7 1:1000 25.8.2017
  16T-3-8 Kiinteistökatselmuskartta 8 1:1000 25.8.2017
         
  16T-4-1 Työnaikaiset liikennejärjestelyt, S9 1:1000 25.8.2017
  16T-4-2 Työnaikaiset liikennejärjestelyt, S10 1:1000 25.8.2017
  16T-5 Vaikutustarkastelu, Työnaikaiset liikennejärjestelyt    
         
3 OSA D TIESUUNNITELMAVAIHEEN TEKNISET PIIRUSTUKSET JA SELVITYKSET    
         
    4TT Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset    
         
  4TT-1 Rakenteelliset poikkileikkaukset, M1 plv 0-580 ja J1 plv 0-630 1:100 25.8.2017
  4TT-2 Rakenteelliset poikkileikkaukset, M1 plv 580-680 ja J1 plv 630-1005 1:100 25.8.2017
  4TT-3 Rakenteelliset poikkileikkaukset, M1 plv 680-1040 ja J1 630-1005 1:100 25.8.2017
  4TT-4 Rakenteelliset poikkileikkaukset, M1 plv 1040-4730 1:100 25.8.2017
  4TT-5 Rakenteelliset poikkileikkaukset, M1 plv 4730-5560 ja J1 plv 2095-2700 ja 3078-3200 1:100 25.8.2017
         
    5TT Pituusleikkaukset    
         
  5TT-1 Pituusleikkaus, M1 plv 0-1400 1:2000/1:200 25.8.2017
  5TT-2 Pituusleikkaus, M1 plv 1400-2800 1:2000/1:200 25.8.2017
  5TT-3 Pituusleikkaus, M1 plv 2800-4200 1:2000/1:200 25.8.2017
  5TT-4 Pituusleikkaus, M1 plv 4200-5560 1:2000/1:200 25.8.2017
         
    8TT Kuivatuksen suunnitelmakartat    
         
  8TT-1 Kuivatuksen suunnitelmakartta 1, M1 plv 0-400 1:1000 25.8.2017
  8TT-2 Kuivatuksen suunnitelmakartta 2, M1 plv 400-1100 1:1000 25.8.2017
  8TT-3 Kuivatuksen suunnitelmakartta 3, M1 plv 1100-1800 1:1000 25.8.2017
  8TT-4 Kuivatuksen suunnitelmakartta 4, M1 plv 1800-2450 1:1000 25.8.2017
  8TT-5 Kuivatuksen suunnitelmakartta 5, M1 plv 2450-3150 1:1000 25.8.2017
  8TT-6 Kuivatuksen suunnitelmakartta 6, M1 plv 3150-3840 1:1000 25.8.2017
  8TT-7 Kuivatuksen suunnitelmakartta 7, M1 plv 3840-4500 1:1000 25.8.2017
  8TT-8 Kuivatuksen suunnitelmakartta 8, M1 plv 4500-5150 1:1000 25.8.2017
  8TT-9 Kuivatuksen suunnitelmakartta 9, M1 plv 5150-5560 1:1000 25.8.2017
         
    13TT Pohjanvahvistussuunnitelma    
         
  13TT-1-1 Pohjatutkimuskartta 1 1:1000 25.8.2017
  13TT-1-2 Pohjatutkimuskartta 2 1:1000 25.8.2017
  13TT-1-3 Pohjatutkimuskartta 3 1:1000 25.8.2017
  13TT-1-4 Pohjatutkimuskartta 4 1:1000 25.8.2017
  13TT-1-5 Pohjatutkimuskartta 5 1:1000 25.8.2017
  13TT-1-6 Pohjatutkimuskartta 6 1:1000 25.8.2017
  13TT-1-7 Pohjatutkimuskartta 7 1:1000 25.8.2017
  13TT-1-8 Pohjatutkimuskartta 8 1:1000 25.8.2017
  13TT-1-9 Pohjatutkimuskartta 9 1:1000 25.8.2017
         
  13TT-2 Geotekninen suunnitteluraportti    
         
  13TT-3-1 Pohjanvahvistuskartta 1:500 25.8.2017
  13TT-3-2 Pohjanvahvistuskartta 1:500 25.8.2017
         
    15TT Siltasuunnitelmat    
         
  15TT-1-1 Siltataulukko    
  15TT-1-2 Suunnitelmaselostus    
  15TT-1-3 Siltamallit    
  15TT-1-4 Tietomalliselostukset    
         
  15TT-S1 S1 Raviradan akk 1:100  
  15TT-S2 S2 Äimäraution akk 1:100  
  15TT-S3 S3  Äimäraution rs 1:100 1:200  
  15TT-S4 S4 Äimäraution yks 1:100 1:200  
  15TT-S5 S5 A ja B Joulumerkkikodinpolun akk 1:100  
  15TT-S6 S6 Lintulammentien akk 1:100  
  15TT-S7 S7 Mäntylänpolun akk 1:100  
  15TT-S9 S9 Äimäkujan akk 1:100  
  15TT-S10 S10 Kihokkipuiston akk 1:100  
  15TT-S12 S12 Kiilakiventien akk 1:100  
  15TT-S13 S13 Haukanpolun akk 1:50  
  15TT-S14 S14 Suohaukanpolun akk 1:100  
  15TT-S15 S15 Merikotkantien akk 1:100  
         
4   18TT Liikenteenhallintasuunnitelmat    
         
  18TT-1 Liikenteenhallinnan yleissuunnitelmaselostus    
  18TT-2-1 Telematiikkasuunnitelmakartta 1   25.8.2017
  18TT-2-2 Telematiikkasuunnitelmakartta 2   25.8.2017
         
    19TT Liikennevalosuunnitelmat    
         
  19TT-1-1 Liikennevalojen yleissuunnitelmaselostus    
  19TT-1-2 Toimivuustarkastelu    
  19TT-2-1 202LV suunnitelmakartta   25.8.2017
  19TT-2-2 202LV Määräluettelo   25.8.2017
  19TT-3-1 201LV suunnitelmakartta    25.8.2017
  19TT-3-2 201LV Määräluettelo   25.8.2017
  19TT-4-1 178LV suunnitelmakartta   25.8.2017
  19TT-4-2 178LV Määräluettelo   25.8.2017
  19TT-5-1 182LV suunnitelmakartta   25.8.2017
  19TT-5-2 182LV Määräluettelo   25.8.2017
  19TT-6-1 181LV suunnitelmakartta    25.8.2017
  19TT-6-2 181LV Määräluettelo   25.8.2017
  19TT-7-1 183LV suunnitelmakartta   25.8.2017
  19TT-7-2 183LV Määräluettelo   25.8.2017
  19TT-8-1 179LV suunnitelmakartta    25.8.2017
  19TT-8-2 179LV Määräluettelo   25.8.2017
  19TT-9-1 184LV suunnitelmakartta   25.8.2017
  19TT-9-2 184LV Määräluettelo   25.8.2017
  19TT-10-1 203LV suunnitelmakartta    25.8.2017
  19TT-10-2 203LV Määräluettelo   25.8.2017
  19TT-11 Määräluettelo runkokuitu    
         
  OSA E TIESUUNNITELMAN VAIHEEN SUUNNITELMA-AINEISTO    
         
         
    20TT Suunnitteluaineisto    
         
  20TT-1-1 Hoitovastuualuekartta M1 plv 0-400 1:1000 25.8.2017
  20TT-1-2 Hoitovastuualuekartta M1 plv 400-1100 1:1000 25.8.2017
  20TT-1-3 Hoitovastuualuekartta M1 plv 1100-1800 1:1000 25.8.2017
  20TT-1-4 Hoitovastuualuekartta M1 plv 1800-2450 1:1000 25.8.2017
  20TT-1-5 Hoitovastuualuekartta M1 plv 2450-3150 1:1000 25.8.2017
  20TT-1-6 Hoitovastuualuekartta M1 plv 3150-3840 1:1000 25.8.2017
  20TT-1-7 Hoitovastuualuekartta M1 plv 3840-4500 1:1000 25.8.2017
  20TT-1-8 Hoitovastuualuekartta M1 plv 4500-5150 1:1000 25.8.2017
  20TT-1-9 Hoitovastuualuekartta M1 plv 5150-5560 1:1000 25.8.2017
         
  20TT-5 Suunnitteluperusteet     
  20TT-6 Tieturvallisuusauditointi, raportti    
  20TT-7 Liittymien Toimivuustarkastelut    
  20TT-8_1…9 Siltojen erikoistarkastusraportit    
  20TT-9-1 Lähtötietoluettelo   25.8.2017
  20TT-9-2 Lähtötietomalliselostus   25.8.2017
  20TT-9-3 TS-malliluettelo (ei esitarkastukseen)   25.8.2017
  20TT-9-4 TS-malliselostus (ei esitarkastukseen)   25.8.2017
  20TT-10 Hankearviointiraportti