Rengaslukko

 

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain (727/2011) 4 §:n mukaan ajoneuvoon voidaan kiinnittää rengaslukko, kun ajoneuvolla on vähintään viisi erääntynyttä maksamatonta pysäköintivirhemaksua.

Ajoneuvon liikuttaminen on rengaslukon vuoksi kielletty. Rengaslukon luvaton irrottaminen ja vahingoittaminen on rangaistava teko (rikoslaki 16 luku, 10 §:n 1 mom. 3 kohta). Rengaslukon saa irrottaa vain pysäköinninvalvonta.

Rengaslukkoa ei avata ennen kuin rengaslukon käyttömaksu ja rengaslukkopäätöksessä olevat pysäköintivirhemaksut on suoritettu.

Mikäli ajoneuvoa ei lunasteta, ajoneuvo siirretään varastoon. Ajoneuvon siirrosta ja säilytyksestä aiheutuu ajoneuvon omistajalle/haltijalle lisäkustannuksia.
Ajoneuvo luovutetaan maksutositteita vastaan.

Mikäli omistaja tai haltija ei nouda varastoon siirrettyä ajoneuvoa 30 päivän kuluessa sen jälkeen, kun hänen on katsottava saaneen tiedon siirtopäätöksestä, ajoneuvo siirtyy Oulun kaupungin omistukseen.
 

Oulun kaupunki pysäköinninvalvonta

  • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Oulu 10-palvelut work 08 558 558 00
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.