Katu- ja liikennesuunnittelu

 

Ajankohtaiset suunnitelmat löydät sivustolta suunnitelmat ja hankkeet sekä Karttatieltä kartta.ouka.fi
 
Suunnitelmia voi tilata PDF-tiedostona osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi
Tilauksessa on mainittava tilaajan nimien lisäksi suunnittelukohteen katuosoite sekä kadun tai katujen tai puiston nimi, jota koskeva suunnitelma tilataan.

Ajankohtaista

< Takaisin

Ilmatieteen laitoksen selvitys: Oulussa on pääosin hyvä ilmanlaatu

Ilmanlaatu on Oulussa pääsääntöisesti hyvä, mutta siinä on alueellisia eroja. Ilmanlaatu on erityisen hyvä kauempana keskustasta ja suurista liikenneväylistä. Ajoittain ilmanlaatu voi heikentyä vilkkaimpien väylien varsilla sekä tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla.

Oulun ilmanlaatuun vaikuttavat merkittävimmin autoliikenne, katupöly sekä kotitalouksien puulämmitys. Energiantuotannon ja teollisuuden päästöjen vaikutus hengitettävään ilmanlaatuun on sen sijaan pieni, koska päästöt vapautuvat pääsääntöisesti korkeista piipuista ja leviävät sekä laimenevat ennen laskeutumistaan maanpinnalle. Typpidioksidi- ja hiukkaspitoisuuksien raja-arvot eivät ylity Oulussa, mutta pitoisuudet ovat korkeita vilkkailla liikenneväylillä ja moottoritiellä.

Tulokset selviävät Ilmatieteen laitoksen laajasta ilmanlaatuselvityksestä, jossa tarkasteltiin Oulun päästöjä ja ilmanlaatua. Tarkastelussa oli mukana autoliikenteen, energiantuotannon, teollisuuden ja kiinteistöjen lämmityksen päästöjä.

Ilmanlaatuselvityksellä Oulun kaupunki sai hyvän yleiskuvan kaupungin ilmanlaatutilanteesta, ja tietoa saatiin myös niiltä alueilta, joilla ei ole omaa mittausasemaa. Selvitystä hyödynnetään uuden ilmanlaadun seurantasuunnitelman laadintaan Oulussa sekä taustatietona yhdyskuntarakenteen vaikutusten arvioinnissa sekä alueiden suunnittelun ja kaavoituksen tukena.

Lisätietoja

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.