Katu- ja liikennesuunnittelu

 

Ajankohtaiset suunnitelmat löydät sivustolta suunnitelmat ja hankkeet sekä Karttatieltä kartta.ouka.fi
 
Suunnitelmia voi tilata PDF-tiedostona osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi
Tilauksessa on mainittava tilaajan nimien lisäksi suunnittelukohteen katuosoite sekä kadun tai katujen tai puiston nimi, jota koskeva suunnitelma tilataan.

Ajankohtaista

< Takaisin

Ilmoittautuminen Asemakeskuksen tiedostus- ja keskustelutilaisuuteen 3.12.2020 klo 17-19

Asemakeskuksen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään 3.12.2020 klo 17-19 etänä. Tilaisuus pidetään Teams -kokouksena. 
Niille henkilöille, jotka eivät voi osallistua tilaisuuteen etänä, järjestetään mahdollisuus seurata tilaisuutta screeniltä Ympäristötalon kahvila Leetassa, Solistinkatu 2.
Korona -ohjeistuksesta johtuen tilaisuutta seuraamaan Ympäristötalolle voidaan ottaa 20 henkilöä. 
Hankkeen esittelijät eivät ole paikalla Ympäristötalolla; he osallistuvat tilaisuuteen etäyhteyden kautta.

Ilmoittautumiset molempiin tilaisuuksiin 29.11.2020 mennessä.

Korona -tilanteesta ja siihen liittyvistä ohjeistuksista johtuen tilaisuuden järjestelyihin voi vielä tulla muutoksia.
Näistä tiedotetaan ilmoittautuneille sähköpostilla joulukuun alussa.

aluerajaus kartalla

Asemakeskukseen liittyvä asemakaavan muutos koskee II (Vaara) kaupunginosan kortteleita 36, 37 ja korttelin 42 tonttia 3 sekä osaa rautatiealuetta (LR-1) ja ympäröiviä katualueita. Alueelle on tarkoituksena suunnitella asemakeskus, jossa sijaitsee monipuolisia keskustamaisia toimintoja muun muassa linja-autoasema, matkahuolto, liike- ja toimistotiloja, hotelli sekä asumista. Suunnittelun aikana voidaan tutkia myös muiden toimintojen sijoittumista alueelle. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan alueen liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen, liikenteeseen, joukkoliikenteeseen, katuihin ja sujuvaan yhteyteen keskustasta Raksilaan rautatiealueen alitse.

Asemakeskuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) hyväksyttiin Yhdyskuntalautakunnassa 27.10.2020 § 479. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavahankkeen lähtökohdista, vaikutusten arvioinneista ja vuorovaikutuksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtäville 13.11.-18.12.2020.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle 18.12.2020 klo 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja Asemakeskuksen asemakaavan muutoshankkeesta projektikortilta.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.