Katu- ja liikennesuunnittelu

 

Ajankohtaiset suunnitelmat löydät sivustolta suunnitelmat ja hankkeet sekä Karttatieltä kartta.ouka.fi
 
Suunnitelmia voi tilata PDF-tiedostona osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi
Tilauksessa on mainittava tilaajan nimien lisäksi suunnittelukohteen katuosoite sekä kadun tai katujen tai puiston nimi, jota koskeva suunnitelma tilataan.

Ajankohtaista

< Takaisin

Tarkka-ampujankatu 20:n tiedotus- ja keskustelutilaisuus 9.12.2021 klo 17-19 VAIN ETÄNÄ

Tarkka-ampujankatu 20:n asemakaavan ja tonttijaon muutoksen luonnosvaiheen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään torstaina 9.12.2021 klo 17-19. Tilaisuus järjestetään vain etänä aikaisemmasta tiedotuksesta poiketen korona-ohjeistusten mukaisesti.

Osallistu tilaisuuteen tästä linkistä.

Viitesuunnitelmakuva: Arkkitehtitoimisto Laatio Oy

Havainnekuva alueesta

Kortteli 16 on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Kortteliin muodostuvat kaavamuutoksen yhteydessä tontit nro 2-4. Kaavamuutoksella mahdollistetaan tontin täydennysrakentaminen siten, että oleva VI-kerroksinen rakennus säilyy ja suojellaan asemakaavassa sr-20 merkinnällä. Säilyvää rakennusta voidaan korottaa kahdella puiston suunnalta sisäänvedetyllä lisäkerroksella. III-kerroksinen rakennus on asemakaavan muutoksen myötä mahdollista purkaa. Alueelle voidaan sijoittaa II-VII-kerroksista uutta rakentamista.

Asemakaavaluonnoksessa korttelin rakennusoikeus on yhteensä 14 795 kem², jonka lisäksi osoitetaan 160 kem² talous- ja huoltotiloille. Kortteliin tulee osoittaa vähintään 215 kem² pääkäyttötarkoitusta häiritsemätöntä myymälä- tai liiketilaa maantasokerrokseen. Luku sisältyy kokonaiskerrosalaan. Kortteliin voidaan toteuttaa maanalaista pysäköintiä. Tarkka-Ampujankadun varteen on osoitettu asemakaavakartalla ohjeellinen maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. Kortteliin sijoitetaan muuntamo.

Tontille arvioidaan muodostuvan 192 asuntoa 288 asukkaalle. Mitoitusperusteena on arvioitu asuntorakentamisen kerrosala 14 445 kerrosalaneliömetriä, 75 kem²/asunto ja 1,5 asukasta/asunto. Korttelialueen rakentamistehokkuudeksi muodostuu e=2,68.

Yhdyskuntalautakunnan asettamana Tarkka-ampujankatu 20:n asemakaavan muutosluonnos ja tonttijako on nähtävillä 23.11. – 23.12.2021  Oulun kaupungin verkkosivuilla www.ouka.fi/kuulutukset. Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle 23.12.2021 klo 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja Tarkka-ampujankatu 20:n projektikortilla.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.