Yksityistien erityiskohdeavustus

Yhdyskuntalautakunnan 29.9.2015 § 431 hyväksymien ehtojen mukaisesti voi kaupunki myöntää lisäksi tiekunnille tarkoitettua rahallista erityiskohdeavustusta liikenteellisesti merkittäville teille ja niiden silloille 2018-kevät 2019. Kaupunginhallitus tekee keväällä 2019 päätöksen uuden lain mukaisesta Oulun avustusmallista.

Milloin yksityistie voi saada erityiskohdeavustusta 2018-kevät 2019? 

Liikenteellisesti merkittävänä tienä pidetään yksityistieasetuksen 8 §:n mukaan tietä, jota käytetään yleisesti läpikulkuliikenteeseen tai tien varrella on palvelulaitoksia tai muita merkittävästi liikennettä aiheuttavia toimintoja. 

Tietä käytetään yleisesti läpikulkuliikenteeseen kun sillä on huomattavasti pysähtymättä tapahtuvaa päivittäistä läpikulkuliikennettä kaavatielle tai maantielle. Teillä, joilla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys, liikenne on huomattavalta osalta muiden kuin tieosakkaiden aiheuttamaa. Muiden kuin tieosakkaiden aiheuttama liikenne on läpikulkuliikennettä tai sellaista tien varrella olevien toimintojen aiheuttamaa liikennettä, jonka ei voida katsoa olevan tieosakkaan liikennettä tai jota ei voida ottaa huomioon tieosakkaan tieyksiköinnissä.

Tien varrella oleva palvelulaitos voi olla koulu, muu oppilaitos, sosiaali- ja terveystoimen toimipiste tms. Tie tai sen osa voidaan määritellä liikenteellisesti merkittäväksi kun peruste on liikenteellinen tai liikenneturvallisuuteen perustuva. Tällainen voi olla kaikille avoin joukkoliikenteen reitti tai linja-autolla tapahtuvaa koulukuljetus.

Silloista ei aiheudu tiekunnille merkittäviä kunnossapitokustannuksia.  Liikenteellisesti merkittävien teiden silloista on tiekunnalla mahdollista saada ulkopuoliseen asiantuntijan tekemästä sillan kuntorarkastuksesta aiheutuneet kustannukset avustuksena tositetta vastaan. Tarkistuksia voi tehdä määräajoin 5-10 vuoden välein. 

Erityisolosuhteista annettava avustus on rahallinen ja harkinnanvarainen sekä sitä myönnetään määrärahojen puitteissa. 

Miten erityiskohdeavustusta 2018-2019 haetaan?

Erityiskohdeavustus haetaan aurausavustuksen kanssa samalla hakemuslomakkeella. Hakemuslomakkeesta rastitetaan Erityiskohdeavustus ja lisätietoihin annetaan selvitys millaisesta erityisolosuhteesta on kyse.

 

Milloin erityiskohdeavustus tulee hakea?

Erityiskohdeavustus tulee hakea 31.3.2018 mennessä kuten aurausavustuskin.

Määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä.

 

Yksityistieavustuksien neuvontalinja

puh. 044 703 2109 (klo 9-15 arkisin)

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.