In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Pajaluokat Pajaluokat

Tiernan koulu, pajaluokat

Pajaluokat N.O.

• työpajaluokat tarjoavat toiminnallisen oppimisympäristön perusopetuksen loppuvaiheeseen

• pajaluokissa korostetaan erityisesti turvallista oppimisympäristöä ja monipuolisia kädentaitoja

• teoriaopetus ja kädentyöt sopeutetaan jokaisen oppilaan kykyjen ja taitojen mukaan

• pajatyöskentelyn osuus opetuksesta vaihtelee oppilaskohtaisesti, pyrkimyksenä on turvata päivittäinen mahdollisuus taito- ja taideaineiden tekemiseen

• tavoitteena on myönteisen oppimisasenteen luominen sekä opiskelu- ja elämänhallinnan taitojen, yritteliäisyyden ja oma-aloitteisuuden elvyttäminen

• sivistys- ja kulttuuripalvelujen yhteistyönä on remontoitu uudet tilat nuorten työpajoille ja Kajaanintullin työpajaluokille Intiöön

Pajaluokat N.O.