In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain. Lääkärintarkastukset ovat osa laajaa terveystarkastusta, joka tehdään 1., 5., ja 8.-luokan oppilaille. Oppilaan huoltajat ovat tervetulleita mukaan tarkastukseen. Laajassa terveystarkastuksessa voidaan keskustella mahdollisista perheen tarvitsemista tukitoimista. Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on osa laajaa terveystarkastusta. Tarvittaessa lääkärintarkastus voidaan tehdä myös muilla vuosiluokilla.

Lapsen sairastuessa pyydämme teitä ilmoittamaan asiasta. Kouluterveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä tarvittaessa selvitystä työnantajalle alle 10-vuotiaan lapsen hoitamista tai hoidon järjestämistä varten. Tarvitessanne lääkärinaikaa sairaustapauksissa, voitte varata ajan omalta terveysasemaltanne. Mikäli lapsellanne on jokin jatkuva lääkitys tai sairaus, joka on hyvä huomioida koulussa, ilmoittakaa siitä lapsen opettajalle. Koulutapaturmissa ensiavun antaa kouluterveydenhoitaja, opettaja tai joku muu koulun henkilökuntaan kuuluva. Oppilaan jatkohoito tapahtuu tarvittaessa omalla terveysasemalla tai OYS:n yhteispäivystyksessä. Vanhempiin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Tämän vuoksi on tärkeää, että kouluterveydenhuollossa on ajan tasalla olevat yhteystiedot.

Koululaiset on vakuutettu koulumatkalla ja koulussa sattuvien tapaturmien varalta. Varmistakaa, että koulussa on tehty tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle. Vapaa-ajan tapaturmien ja sairastuneen lapsen hoidon järjestäminen on ensisijaisesti vanhempien vastuulla.

Kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyö on tärkeää koululaisen hyvinvoinnin tukemisessa. Toivomme, että kouluneuvolasta muodostuu perheellenne paikka, johon on helppo ottaa yhteyttä.

Koululääkäri on paikalla kerran kuukaudessa ja kouluterveydenhoitaja tiistaisin sekä kuukauden 1. ja 3. perjantai.

Kouluterveydenhoitaja     Pirkko Niskanen 044 703 4369, puhelintunti ma-pe klo 12-13

Koululääkäri Auli Mylly      yhteydenotot kouluterveydenhoitajan kautta