Kalliolan päiväkoti

  • Postiosoite postal Valtatie 69 90500 Oulu
  • Puhelin Päiväkodin johtaja Marjo Särkimäki cell 044 703 5481
  • Aukioloajat 6.30–17.00 (arkipäivisin)
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Päiväkodin julkisivukuva

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Yhteystiedot

Kalliolan päiväkoti

Valtatie 69
90500 Oulu

Ryhmien puhelinnumerot

  • Pesäpuu p. 044 703 5496
  • Muumilaakso p. 044 703 5483
  • Koiramäki p. 044 703 5484
  • Huvikumpu p. 044 703 5495

Päiväkodin johtaja

Marjo Särkimäki
p. 044 703 5481
marjo.sarkimaki@ouka.fi

Varajohtaja

Minna Räätäri
p. 044 703 5496

minna.raatari@ouka.fi

Varhaiserityisopettaja

Tiina Alatalo
p. 044 703 5435
tiina.alatalo@ouka.fi

Ryhmät

Pesäpuu

alle 3-vuotiaiden ryhmä, lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

"Lämpöä, syliä, yhdessäoloa"

Koiramäki

2-5-vuotiaiden ryhmä, kaksi lastentarhanopettajaa ja lastenhoitaja.

"Minä olen minä enkä kukaan muu.
  Ihan tässä itsekin kummastuu,
  kun ei maailmassa ketään toista
  ole aivan samanmoista."


 

Huvikumpu

2-5-vuotiaiden lasten ryhmä, kaksi lastentarhanopettajaa ja lastenhoitaja.

"Myötätuuleen, iloisin purjein, uusia ihmeitä kohti." 

Esiopetusryhmät

Muumilaakso

6-vuotiaiden esiopetusryhmä, kaksi lastentarhanopettajaa.

"Opimme yhdessä ihmetellen."

Muumilaakson esiopetuksen arvoperustaa ohjaavat rohkeus, reiluus ja vastuullisuus. Tuemme, rohkaisemme lapsia sekä pyrimme luomaan turvallisen kasvatus- ja opetusympäristön ryhmäämme. Arvostamme ja vaalimme tasa-arvoa, vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä lapsilähtöisyyttä. Vuoden aikana toimintaamme ovat ohjanneet tavoitteet kehittää sosiaalisia, ryhmässä toimimisen ja olemisen taitoja sekä positiivisen pedagogiikan avulla vahvistaa lasten itsetuntoa.

Oulun kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma (pdf)

Yhteistyö koulun kanssa

Lähiyhteistyötä lähikoulun kanssa toteutamme hybridimallilla. Olemme jakaneet vastuualueet toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta päiväkodin ja koulun välillä. Tavoitteena on toteuttaa kuukausitasolla yksi yhteinen opetushetki. Tuokioiden aiheina ovat olleet äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, ympäristöoppi sekä liikunta.

Päiväkotimme

Kalliolan päiväkoti sijaitsee Tuirassa, kaupungin keskustan läheisyydessä. Sijaintimme mahdollistaa monipuolisen osallistumisen kaupungin tarjoamaan kulttuuritoimintaan.

Päiväkotimme on avannut ensimmäisen kerran ovensa lapsille ja perheille lokakuussa 1983. Toimintatila on remontoitu loppuvuodesta 2012, joten saamme nauttia raikkaiden tilojen mukaan tuomasta viihtyisyydestä.

Toimintasuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallista ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Kalliolan päiväkodin toimintasuunnitelma (pdf)

 

Jakaudumme vastuuaikuisten avulla pienryhmiin, joissa suurin osa päivittäisestä toiminnasta tapahtuu. Ulkoilun, ruokailun, päivälevon ja leikkimisen lisäksi vastuuaikuinen huolehtii pääosin yhteistyöstä perheen kanssa. Yhteistyö pitää sisällään päivittäisten kuulumisien lisäksi varhaiskasvatussuunnitelman tekemisen sekä tutustuttamisen päiväkotiin.

Lapsen päivittäisen hyvinvoinnin ja kehityksen turvaamiseksi tärkeää on riittävä tutustuminen päiväkotiin ennen päivähoidon aloitusta. Tämä tarkoittaa yhdessä vanhempien/vanhemman/huoltajan kanssa tapahtuvaa riittävän pitkää tutustumisaikaa, joka sovitaan vanhemman ja vastuuaikuisen välisessä aloituskeskustelussa ennen päivähoidon aloittamista. Tutustumisaika vaihtelee lapsen iän, kehitystason ja tarpeiden mukaan, mutta lapsen hyvän päivähoidon alkuun saamisessa jokaisen lapsen ja vanhemman tutustumisjakso on tärkeä.

Kalliolan päiväkodissa pienryhmätoiminta pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan ja varhaisen vuorovaikutuksen tärkeyteen. Siinä korostuu vanhempien merkitys lastensa ensisijaisena kasvattajana sekä vanhempien ja vastuuaikuisten välinen kasvatuskumppanuus. Vastuuaikuisen tehtävänä on tukea lasta ja perhettä sekä auttaa lasta ylläpitämään mielikuvaa vanhemmistaan hoitopäivän aikana mm. vanhempien kuvien avulla.

Haluamme luoda lämminhenkisen ja avoimen ilmapiirin niin lasten kuin aikuistenkin välille. Kutsumme vanhemmat kerran kuukaudessa aamukahveille, jolloin on mahdollisuus viettää aamuhetki lapsen kanssa päiväkodissa ja jutella muiden vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan kanssa.

Sijainti kartalla: Kalliolan päiväkoti

Verkkoasioinnin sivuilla voit mm. hakea päivähoitopaikkaa

Tutustu ruokalistaamme tästä.

Katso varhaisuutiset
kuvaa klikkaamalla.

varhaisuutiset