In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus

Kangaspuiston päiväkodin toimintatapana on omahoitajuus. Jakaudumme vastuuaikuisten avulla pienryhmiin, joissa suurin osa päivittäisestä toiminnasta tapahtuu. Ulkoilun, ruokailun, päivälevon ja leikkimisen lisäksi vastuuaikuinen huolehtii pääosin yhteistyöstä perheen kanssa. Yhteistyö pitää sisällään päivittäisten kuulumisien lisäksi varhaiskasvatussuunnitelman tekemisen sekä tutustuttamisen päiväkotiin.

Lapsen päivittäisen hyvinvoinnin ja kehityksen turvaamiseksi tärkeää on riittävä tutustuminen päiväkotiin ennen päivähoidon aloitusta. Tämä tarkoittaa yhdessä vanhempien/vanhemman/huoltajan kanssa tapahtuvaa riittävän pitkää tutustumisaikaa, joka sovitaan vanhemman ja vastuuaikuisen välisessä aloituskeskustelussa ennen päivähoidon aloittamista. Tutustumisaika vaihtelee lapsen iän, kehitystason ja tarpeiden mukaan, mutta lapsen hyvän päivähoidon alkuun saamisessa jokaisen lapsen ja vanhemman tutustumisjakso on tärkeä.

Kangaspuiston päiväkodissa pienryhmätoiminta pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan ja varhaisen vuorovaikutuksen tärkeyteen. Siinä korostuu vanhempien merkitys lastensa ensisijaisena kasvattajana sekä vanhempien ja vastuuaikuisten välinen kasvatuskumppanuus. Vastuuaikuisen tehtävänä on tukea lasta ja perhettä sekä auttaa lasta ylläpitämään mielikuvaa vanhemmistaan hoitopäivän aikana mm. vanhempien kuvien avulla.

Haluamme luoda lämminhenkisen ja avoimen ilmapiirin niin lasten kuin aikuistenkin välille. Kutsumme vanhemmat kerran kuukaudessa aamukahveille, jolloin on mahdollisuus viettää aamuhetki lapsen kanssa päiväkodissa ja jutella muiden vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan kanssa.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on kuulunut osana jokapäiväiseen arkeemme jo usean vuoden ajan. Olemme päässeet Vihreä lippu -toiminnassa kestävälle tasolle.

Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-schools -ohjelmaa. Tavoittena on, että lapset ja aikuiset oppivat yhdessä tutkimaan ympäristöä, vähentämään ympäristökuormitusta ja toimimaan vaikuttajina omassa yhteisössään. Luonto on osa kasvuympäristöämme.