Yhteystiedot

rehtori
Timo Salmi
p. 044 703 9881

apulaisrehtori
Samuli Rauhala
p. 044 703 9879

 

kanslia:
Leena Kananen
p. 050 316 6721

Pia Pitkäaho
p. 050 316 6716

Kastellin monitoimitalon virastomestarit:
p. 050 564 7759

Ajankohtaista

< Takaisin

Rehtorin tervehdys

Tervetuloa Kastellin kouluun

 

Käynnistämme viidennen toimintavuoden Kastellin monitoimitalon tiloissa. Toivon, että lämmin kesä on ollut rentouttava ja olette valmiita alkaneen lukuvuoden haasteisiin.  Toivotan teidät kaikki oppilaat ja henkilökunnan jäsenet tervetulleeksi aloittamaan uutta lukuvuotta 2018-2019. 

 

Kastellin yhtenäisen peruskoulun oppilasmäärä oli koulun alkaessa 786 oppilasta, joista alaluokkalaisia (1-6) 358 ja yläluokkalaisia (7-9) 428 oppilasta. Oppilasmäärämme on vakiintunut noin kahdeksaan sataan oppilaaseen. Henkilökuntaa Kastellin koulussa on yhteensä 68. Heistä opettajia on 57, kaksi rehtoria, kaksi koulusihteeriä ja seitsemän koulunkäynninohjaajaa. Lisäksi meillä on muutamia yhteisiä opettajia Kastellin lukion kanssa ja vuoden aikana taloon otetaan työkokeilijoita työmarkkinatuella.

 

Kastellin monitoimitalossa on modernit ja pedagogisesti tarkoituksenmukaiset puitteet koulumme toiminnalle. Edessämme on jälleen työtäyteinen lukuvuosi. Pyrimme yhdessä lasten, nuorten ja henkilökunnan kanssa luomaan viihtyisän, turvallisen ja innostavan oppimisympäristön kaiken ikäisille toimijoille. Tavoite yhdessä toimimisen kulttuurin luomisesta Kastelliin ohjaa edelleenkin koko talomme ja koulumme toimintaa. Monitoimitalon arvot; kestävä kehitys, yhteisöllisyys, turvallisuus ja rohkeus antavat pohjan toiminallemme perusopetuksen kouluna.

 

Viimeisen neljän vuoden aikana koulunkäynnistä Kastellin monitoimitalossa on tullut hyvää arkipäivää.  Olemme halunneet ensimmäisten vuosien aikana rakentaa talomme perusasiat kuntoon. Uusi opetussuunnitelma, joka on käytössä koko perusopetuksessa, haastaa meitä edelleen kehittämään toimintatapojamme. Henkilökuntamme panostaa perustyönsä lisäksi moniin erilaisiin projekteihin kuten esimerkiksi kansainvälisyyteen. Alkaneena lukuvuotena laaja-alaisen osaamisen painopisteitä ovat: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota oppilaidemme hyvään käytökseen mm. roskaamisen ja ilkivallan vähentämiseksi.

 

Koulussamme on 60-minuutin mittainen oppitunti. Koulupäivä on rytmitetty aamu- ja iltapäivän opiskelujaksoihin. Keskellä päivää ovat ruokailut ja vapaan toiminnan jakso, johon aktiviteetteja tarjoavat useat Kastellin monitoimitalon toimijat. Hyvät kokemukset toimintamallista kannustavat meitä edelleen kehittämään välituntitoimintaamme.

 

Kastellin koulussa oppilailla, jotka hyötyvät pienemmistä opetusryhmistä, on mahdollisuus opiskella taloomme sijoitetuissa alueellisissa pienryhmissä. Lisäksi meillä toimivat sekä joustavan perusopetuksen ryhmä ja maahanmuuttajien valmistava opetus. Liikunnan erikoisluokat ovat 3-6 luokille ja urheiluluokat 7-9 luokille. Oppilasvalinta pienryhmiin ja erikoisluokille tehdään keväisin erillisellä hakumenettelyllä. Kastellissa nuorisopalvelut järjestävät koululaisten iltapäivätoimintaa, johon haku on myös keväällä.   

 

Kastellin peruskoulu on kengätön koulu. Ulkokengillä emme liiku peruskoulun tiloissa. Toivomme, että lapsillanne on sisäkengät tai -tossut koulupäivää varten. Tuulikaapeissa ovat kenkäeteiset, johon ulkokengät jätetään. Omien vaatteiden ja kenkien selkeä nimikointi on erittäin tärkeää.

 

Turvalliseen koulupäivään liittyy turvallinen koulumatka. Pyydän teitä vanhempia opastamaan lapsianne turvallisen koulutien valinnassa ja liikennesääntöjen noudattamisessa. Sairaala-alueen läpi tapahtuva koulumatkaliikenne on suuri turvallisuusriski.

 

Meille on erittäin tärkeää hyvin toimiva yhteistyö kodin ja koulun välillä. Käytämme pääsääntöisenä yhteydenpitovälineenä Wilma -ohjelmaa. Myös poissaolohakemukset tehdään suoraan Wilmaan. Wilmaan liittyvissä kysymyksissä pyydän ottamaan yhteyttä koulusihteereihimme. Kastellin vanhempaintoimikunta aloittaa kokoontumiset syyskuussa. Toimikunnassa on kaikilta luokilta varsinainen- ja varajäsen. Toimikunta käsittelee ajankohtaisia koulun kehittämiseen liittyviä asioita. Ensimmäinen koulun vanhempainilta on tiistaina 28. elokuuta.

 

Emme julkaise erillistä syystiedotetta. Kaikki koulunkäyntiin liittyvä tieto löytyy kotisivuiltamme.

 

Hyvää alkusyksyä ja menestyksellistä lukuvuotta kaikille!

 

Timo Salmi

rehtori

Jakolinkki

                                  

 

 

Koulun omat linkit

Valinnaisaineet 2020-2021

Kastellin monitoimitalon ruokalista

Valinnaisaineet 8.-9. -luokille 2019- (.pdf)

@kotitalous_kastellinkoulu

Kirjastoreitti

Kirjallisuusdiplomi