Opiskelijakunta

Opiskelijakunta luo henkeä ja vaikuttaa

 

Jokainen lukion opiskelija kuuluu opiskelijakuntaan. Opiskelijakunnalla on oikeus - ja velvollisuuskin - suunnitella ja edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Opiskelijoiden omaehtoinen toiminta voi rikastuttaa koko koulun elämää monin tavoin.

 

Haastattelujen perusteella valitut opiskelijat muodostavat opiskelijakunnan hallituksen, joka vastaa esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämisestä. Hallitus valitaan vuosittain heti syyslukukauden alussa. Se tekee yhteistyötä rehtorin ja opettajakunnan kanssa. Kastellissa ohjaavana opettajana lukuvuonna 2018 - 2019 toimii Mira Avela.

 

Opiskelijakunnan hallitus osallistuu lukuvuoden tapahtumien suunnitteluun, järjestää ideoiden ja tarpeiden mukaan ajankohtaisia teemapäiviä ja organisoi muun muassa koulukuvaukset. Syksystä 2018 alkaen opiskelijakunnan rahaliikenteestä vastaa Kastellin lukion opiskelijakunnan kannatusyhdistys ry. 

 

Muutkin lukiolaiset voivat tulla seuraamaan hallituksen kokouksia ja saada myös puheoikeuden niin halutessaan. Hallitus päättää puhe- ja läsnäolo-oikeudesta. Kokousten pöytäkirjat ovat kaikkien nähtävillä lukion 2. kerroksessa ilmoitustaululla.

 

 

Opiskelijakunnan yhteystiedot

Puheenjohtaja: Sonja Raappana

Varapuheenjohtaja: Valtteri Päätalo

Sihteerit: Vilma Löytynoja ja Sara Parkkinen

Ilmoitusvastaavat: Rina Nahari ja Sara Parkkinen

Somevastaavat: Ella Marjamaa ja Annika Kangas

Muut hallituksen jäsenet: Valtteri Råman, Anni Lakso, Pyry Kuusinen, Santeri Karvola, Ville Jaara, Lari Karvonen, Aleksi Heikkilä, Jouna Jomppanen, Tatu Kähkölä, Tiia Jaakola, Oona Isokoski ja Eeva-Monika Leinonen

Ohjaava opettaja

Mira Avela