Toiminta-ajatus - Kastellin päiväkoti - Oulun kaupunki

Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus

Päiväkodissamme lapselle tarjotaan mahdollisuus kehittyä monipuolisesti leikin ja toiminnan kautta.

Toiminnassa edetään lasten mielenkiinnon ja kehitystason mukaan. Lapsen persoonallista tapaa ilmaista itseään arvostetaan ja hänelle annetaan virikkeitä kehittää valmiuksiaan.

Perinteet tulevat hyvin esille lasten juhlien ohjelmissa, perinneleikeissä, lauluissa, laululeikkivälineissä ja saduissa sekä hyvissä käytöstavoissa.

Meillä työskennellään paljon pienryhmissä, jolloin sekä lasten että toiminnan havainnointi on helpompaa. Samoin toiminnassa otetaan huomioon ryhmän ikä ja taidot. Lapsen kasvua ja kehitystä seurataan tekemällä kullekin lapselle omaa portfolio- kansiota.

Vanhoja pelejä

Tärkeitä periaatteellisia lähtökohtiamme ovat perinteiden siirtäminen ja vaaliminen, kasvuympäristön kunnioittaminen ja suojelu sekä lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen. Haluamme siirtää lapsille perinteisiä arvoja, hyviä tapoja sekä toisten ihmisten kunnioittamista.

Vaikka lapsen yksilöllisyyttä huomioidaan, on lapsen opittava myös siihen, että hän on osa ryhmää. Tyypillistä päiväkodillemme on myös se, että sekä eri-ikäiset lapset että eri osastojen aikuiset ovat päivittäin tekemisissä toistensa kanssa, "olemme kuin yhtä suurta perhettä".

Meillä on Vihreä Lippu!