Ajankohtaista

< Takaisin

Kaukovainion koulun kansainväliset tuulet

Kaukovainion koulu sai Erasmus+ KA1- liikkuvuusavustusta henkilökunnalle lukuvuodeksi 2018-2019. Kolme koulumme opettajaa pääsi osallistumaan kansainvälisille kursseille viime kesän aikana. Vieraiden kielten opettajat, Riikka ja Elisa, kävivät tutustumassa vehreään Irlantiin kaksi viikkoa kestäneellä kulttuuri- ja kielikurssilla. Erityisopettaja Sohvi osallistui helteisessä Kreikassa pidetylle kuuden päivän kurssille, jonka aiheena olivat erityisopettajan työssä tärkeät teemat ja niiden hyödyntäminen opetuksessa.

Luokanopettaja Krista, yläkoulun valmistavan luokan opettaja Eija sekä historian ja yhteiskuntaopin opettaja Pirkko lähtevät kursseilleen kesällä 2019. Krista ja Pirkko matkustavat syventämään kielitaitoaan ja kulttuurista ymmärrystään Islantiin, kun taas Eija suuntaa Portugaliin kehittämään toiminnallisia työkaluja ja saamaan vinkkejä niiden hyödyntämiseen koulussamme.

Riikan ja Elisan Irlannin kurssi ajoittui heinäkuun puoliväliin. Kurssilla tutustuttiin Irlannin kulttuurin monimuotoisuuteen ja harjoiteltiin uusia tapoja hyödyntää opittua kulttuurista osaamista opetuksessa. Painopiste kurssilla oli suullisen kielitaidon vahvistaminen, paikallisen kulttuurin ja historian ymmärtäminen esimerkkien ja joidenkin retkien avulla. Kurssilla tehtiin paljon ryhmätöitä ja lyhyitä esityksiä, joiden pohjalta keskusteltiin eurooppalaisten kulttuurien välisistä eroista ja yhtäläisyyksistä.

Erasmus+ KA1- hanke avaa koulullemme ovia tulevia kansainvälisiä hankkeita varten. Tarkoituksena on osallistuttaa yhä useampia henkilökunnan jäseniä sekä myöhemmin myös oppilaita kansainvälisiin projekteihin. Koulumme on jo nyt saanut paljon tämän lukuvuoden hankkeilta esimerkiksi henkilökunnan syventyneen kielitaidon, tietojen ja kulttuurisen pääoman muodossa. Kursseille osallistuminen tukee opettajien työhyvinvointia, ammatillista kehittymistä ja yhteisöllisyyttä. Kurssit tarjoavat mahdollisuuden kehittää omaa opettajuutta ja lisätä entisestään monipuolisia työskentelytapoja oppitunneille. Ennen kaikkea kansainvälisillä kursseilla tutustuu muihin eurooppalaisiin kouluihin, opettajiin ja kulttuureihin. Uusien tuttavuuksien solmiminen lisää mahdollisuuksia kansainvälisen yhteistyön laajentamiseen.

Olemme hakeneet uutta henkilökunnan liikkuvuusavustusta seuraaville kahdelle vuodelle ja odotamme innolla tietoa hakemuksen hyväksymisestä. Olemme luoneet kontakteja kouluihin Puolassa, Tšekissä, Saksassa, Kreikassa ja Portugalissa ja teimme yhdessä KA2-hakemuksen, joka onnistuessaan mahdollistaa myös joidenkin oppilaiden liikkumisen projektiin osallistuviin maihin. Näistä maista on myös tulossa oppilaita tulossa tutustumaan Kaukovainion kouluun ja Ouluun, mikäli CIMO näyttää hakemuksellemme vihreää valoa. Kaukovainiolla puhaltavat nyt kansainväliset tuulet!

Jakolinkki