Ajankohtaista

< Takaisin

Liikuntaluokalle hakeminen

Liikuntaluokat luokilla 3–6 toimivat Kastellin ja Kaukovainion kouluissa. Liikuntatunnit ja kerhot järjestetään koululla tai koulun lähiympäristössä.

Liikuntaluokkien opetuksessa tarjotaan liikunnallisesti taitavalle oppilaalle mahdollisuus liikkua oman taitotasonsa mukaan ja kokea iloa liikunnasta. Toiminnan tarkoitus on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä monipuolisen ja elämyksiä tarjoavan liikunnan kautta. Tavoitteena on, että oppilas voi liikkua koulupäivän aikana vähintään liikunnan suosituksia vastaavan määrän.

Koulun liikuntatunnit järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti ja niiden lisäksi varataan mahdollisuus osallistua kerhotoimintaan. Vuosiluokilla 3–6 liikuntatunteja on 5–6 tuntia viikossa. Liikuntatunnit ja kerhot sijoitetaan lukujärjestykseen siten, että lapsi voi liikkua ohjatusti päivittäin. Lisäksi liikuntaluokkalaiset osallistuvat aktiivisesti Oulun kaupungin liikuntatapahtumiin ja koululiikuntakilpailuihin.

Kakkosluokkalaisen huoltaja hakee liikuntaluokkatoimintaan Wilmassa ”Hakemukset ja päätökset” -välilehdellä olevalla sähköisellä lomakkeella ”Hakemus erikoisluokkatoimintaan, liikunta 3. lk” 21.1.–3.2.2019. Hakulomakkeeseen merkitään ensisijainen koulu ja mahdollinen toinen vaihtoehto. Mikäli pisteet eivät riitä ensisijaiseen kouluun, huoltaja voi hakulomakkeella rastittaa hyväksyvänsä paikan myös toissijaiseen kouluun.

Alaluokkien valintakokeet pidetään to 7.2.2019 klo 10–13 Ouluhallissa. Tilaisuutta varten tarvitaan sisäliikuntavarusteet ja omat eväät. Valintakokeeseen osallistuvat kaikki liikuntaluokalle haluavat oppilaat ja siihen ei lähetetä erillistä kutsua. Liikuntaluokan oppilasvalinnassa kiinnitetään huomiota oppilaan liikunnallisiin perusominaisuuksiin.

Liikuntaluokkainfo järjestetään Kastellin koululla ma 14.1.2019 klo 17.30. 

Erikoisluokkapäätökset julkaistaan Wilmassa: tiedot 3. luokalle valituista julkistetaan 15.3.2019. Kirjallisen päätöksen valinneille päätös postitetaan 15.3.2019.

Jakolinkki