In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

”Tervatynnyrit” voittoon Oulun asemakeskuskilpailussa


Oulun asemakeskuksen suunnittelukilpailussa oli tehtävänä suunnitella toiminnallisesti monipuolinen kokonaisuus, jolla on selkeä identiteetti ja joka yhdistää Raksilan kaupunginosan keskustan ruutukaava-alueeseen. Arkkitehtuurikilpailun kautta etsittiin vastausta siihen, miten alueen tarjoamat mahdollisuudet hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Asiantuntijatyöryhmien tuli ratkaista kaupan, palvelujen, matkustamisen ja asumisen sijoittuminen alueelle.

Kilpailu toteutettiin ilmoittautumiskutsukilpailuna Suomen Arkkitehtiliiton SAFA:n sääntöjen mukaisesti. Arkkitehtuurikilpailun järjesti Oulun kaupunki yhteistyössä alueen maanomistajien VR-Yhtymä Oy, Liikennevirasto ja Senaatti-kiinteistöt, kanssa. Ideakilpailun tuloksia käytetään Oulun asemakeskuksen alueen suunnittelun pohjana. 

Ehdotuksissa oli runsaasti jatkotutkimisen arvoisia ideoita. Radan jakaman kaupungin yhdistäminen oli yksi kilpailun tärkeistä tavoitteista. Parhaimmillaan radan alitus on saatu houkuttelevaksi ja elämykselliseksi reitiksi, jonka varrella on palveluita ja loogiset yhteydet eri liikennemuotojen välillä.
 

Voittaneessa suunnitteluryhmässä mukana oululaisprofessorit Mahlamäki ja Pihlajaniemi

Palkintolautakunta päätti yksimielisesti asettaa ensimmäiselle sijalle ehdotuksen Tervatynnyrit, jonka tekijöiksi paljastui Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy Helsingistä (professorit Ilmari Lahdelma ja Rainer Mahlamäki) sekä Arkkitehdit m3 Oulusta (professori Janne Pihlajaniemi ja Kari Nykänen) työryhmineen.  Työryhmän maisemasuunnittelusta vastasi Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, liikennesuunnittelusta Plaana Oy sekä kustannuslaskennasta ja kiinteistöliiketoiminnasta Rakennusinsinööritoimisto Rimako Oy.

Tervatynnyrit – ehdotuksen kaupunkikuvallinen ja arkkitehtoninen kokonaisuus arvioitiin onnistuneimmaksi. Palvelukeskuskokonaisuutta pidettiin houkuttelevana ja kehittämiskelpoisena. Ehdotuksen persoonallisuutta ja viittauksia Oulun historiaan tervakaupunkina pidettiin paikallisuutta vahvistavina ja identiteettiä luovina tekijöinä. Rakennusten arkkitehtuuri viittaa persoonallisella tavalla Oulun menneisyyteen tervakaupunkina ja tärkeänä etappina Itämeren kauppareiteillä.  Laajat säältä suojaisat sisätilat ovat käyttökelpoisia varsinkin kylminä vuodenaikoina. Oulun keskustan kauppakatujen mittakaavaa on tuotu onnistuneesti radan itäpuolelle.

Lasipäätyisiä holveja ja harjakattoja
Palvelukeskuksen rooli kaupunkikuvassa korostuu kahden parabolisen holvin avulla, jotka vertautuvat vanhoihin kaariasemahalleihin. Lasipäätyiset holvit laajoine harjakattoisine rakennelmineen muodostavat Hallituskadun jalankulkuakselille mielenkiintoisen ja houkuttelevan päätteen radan toiselle puolelle.

Hotelli, liiketilat, ravintolat ja monitoimiareena muodostavat toiminnallisen ja yhtenäisiin sisätiloihin perustuvan kokonaisuuden.

Kolme tiivistä itäosan asuinkorttelia rakentuvat harjakattoisista kerrostaloista, joiden alle on sijoitettu porrastetusti pysäköintilaitokset ratapihan puolelle. Asuinkortteleissa voidaan nähdä viittauksia Itämeren alueen vanhojen Hansakaupunkien tiiviisti rakennettuihin kortteleihin ja jyrkkäkattoisiin porvaristaloihin.

Tervatynnyrit on  kompakti, vahva ja persoonallinen ehdotus, jonka pohjalta alueen yleissuunnittelua voidaan jatkaa.

Voittaneen ehdotuksen tekijäryhmälle maksetaan palkintona 50 000 €.

Kutsukilpailun viittä ehdotusta sai arvioida ja äänestää netissä. Yleisöäänestyksen suosikiksi nousi ehdotus ”Tervahauta 2020”.

Kilpailutöihin voi tutustua netissä osoitteessa: www.ouka.fi/asemakeskus


Lisätietoja:  Matti Matinheikki, yhdyskuntajohtaja, Oulun kaupunki p. 044 703 1112, matti.matinheikki@ouka.fi


Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2,
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki 90140 Oulu
  • Sähköposti
  • Verkkosivut www.ouka.fi
Tiedot esitetään hCard-muodossa.