In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Luonnos keskustavisiosta valmistunut, vaikuta vastaamalla kyselyyn

Keskustavisio 2040 on tavoitesuunnitelma, jonka tehtävänä on ohjata Oulun keskustan kehittämistä seuraavina vuosikymmeninä. Keskustavisioluonnos on valmistunut ja luettavissa osoitteessa www.ouka.fi/keskustavisio. Samalla on avautunut verkkokysely, jossa kysytään oululaisten mielipiteitä luonnokseen.

Mitä seuraavaksi Oulun keskustaan?

Keskustavisio ohjaa keskustan suunnittelua ja kehittämistä. Keskustavision tavoitteiden ja luonnoksessa esitettyjen kehittämisperiaatteiden mukaan:

  • keskustan kaupunkirakenne uudistuu ja täydentyy, asukasmäärä kasvaa
  • kävelykeskusta laajenee ja pyöräily on sujuvampaa
  • puistot ja ranta-alueet muuttuvat toiminnoiltaan monipuolisemmiksi
  • erilaiset tapahtumapaikat vastaavat suurten ja pienten tapahtumien tarpeisiin
  • työpaikat lisääntyvät uudenlaisissa työ- ja oppimisympäristöissä.

Keskustavisioluonnoksessa on esitetty myös vaihtoehtoja ja aloitteita keskustan uudistamiseksi. Keskusteluun halutaan nostaa kysymykset mm. Rotuaarin kattamisesta, ranta-alueiden elävyyden lisäämisestä ja uusista tapahtumapaikoista. Keskustavisioluonnoksessa on esitetty konsepteja ydinkeskustan ja Heinäpään täydennysrakentamisesta, kävelypainotteisiksi muuttuvia katuosuuksia sekä avattu keskustelu Rommakonselän suistokaupungista.

Kehittämisperiaatteiden lisäksi luonnoksessa on esitetty alustavia toimenpiteitä, joiden avulla keskustan kehittämistyötä viedään eteenpäin seuraavien vuosien aikana. Toimenpiteissä ehdotetaan esimerkiksi Heinäpään täydennysrakentamisen vauhdittamista, Mannerheiminpuiston uudistamista tapahtumapuistoksi, valaistuksen systemaattista kehittämistä ja toimintamallia väliaikaisesti vajaakäyttöisten tilojen hyödyntämiseksi.

Verkkokyselyyn voi vastata 2.12. saakka

Keskustavisioluonnosta voi kommentoida ja keskustavision jatkosuunnitteluun voi vaikuttaa vastaamalla verkkokyselyyn, joka on auki 2.12. saakka. Kyselyyn voi vastata osoitteessa www.ouka.fi/keskustavisio . Kysely on jatkoa viime keväänä toteutetulle ja keskustavisioluonnoksen muodostamisessa hyödynnetylle Unelmieni Oulun keskusta -kyselylle, johon saatiin yhteensä 400 vastausta.

Kyselyn lisäksi keskustavisioluonnokseen voi tutustua ja siitä voi antaa palautetta torstaina 24.11. Valkean kesäkadulla. Keskustavision suunnittelijat ovat tavattavissa kesäkadulla klo 16-20 ja klo 18 alkavassa keskustelutilaisuudessa kuullaan luottamushenkilöiden ja sidosryhmien edustajien puheenvuoroja keskustan tulevaisuudesta.

Keskustavisio viimeistellään hyväksymiskäsittelyyn saatu palaute huomioon ottaen alkuvuodesta 2017. Keskustavisioluonnos, tietoa osallistumismahdollisuuksista ja muu keskustavisioon liittyvä aineisto löytyy osoitteesta www.ouka.fi/keskustavisio.  

Lisätietoja: Yleiskaavasuunnittelija Jouni Mäkäräinen, puh. 044 497 3116, jouni.makarainen@ouka.fi


Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2,
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki 90140 Oulu
  • Sähköposti
  • Verkkosivut www.ouka.fi
Tiedot esitetään hCard-muodossa.