Hiukkavaaran keskuksen INURDECO-kehittämishanke valittu kaupunkikehittämisen hyväksi eurooppalaiseksi esimerkiksi - Ajankohtaista - Kaupunkisuunnittelu - Kaupunkisuunnittelu - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Hiukkavaaran keskuksen INURDECO-kehittämishanke valittu kaupunkikehittämisen hyväksi eurooppalaiseksi esimerkiksi

European Culture Foundation (ECF) julkaisi toukokuussa 2016 Build the City - How people are changing their cities -julkaisun, johon on koottu 26 hyvää esimerkkiä innovatiivisesta kaupunkikehittämisestä. Hiukkavaaran keskuksen INURDECO-kehittämishanke on yhtenä esimerkkinä julkishallinnon ja kansalaisten kumppanuudesta kaupunkikehittämisessä.

Julkaisuun valituissa esimerkeissä hallinto ja kansalaiset työskentelevät hyvässä kumppanuudessa yhteisen tavoitteen hyväksi. Julkaisun tavoitteena on vaikuttaa EU:n kaupunkipoliittisen toimintaohjelman toimeenpanoon.

EU:n uusi kaupunkipoliittinen toimintaohjelma (Urban Agenda) ja siihen liittyvä julistus (Pact of Amsterdam) hyväksyttiin alue- ja kaupunkipolitiikkaministerien kokouksessa 30.5.2016. Urban Agenda keskittyy erityisesti seuraaviin aihealueisiin: ilmanlaatu, kiertotalous, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, digitaalisuuteen siirtyminen, asuminen, innovaatiot ja vastuulliset julkiset hankinnat, luontoperäisten ratkaisujen kestävä käyttö sekä kaupunkiliikkuminen.

Julkaisussa Oulun Hiukkavaaran keskuksessa toteutettu yhteissuunnittelun menetelmiä testannut INURDECO-kehittämishanke esitellään esimerkkinä digitalisaatiota hyödyntävästä älykkäiden ihmisten älykkäästä kaupungista, jossa yhteissuunnittelulla kehitetään kestävää, luontoon perustuvat ratkaisut huomioivaa kaupunkia.

Julkaisu kokonaisuudessaan tarjoaa hyviä osallistavan kaupunkikehittämisen esimerkkejä liittyen yhteissuunnittelun uuteen visioon, sosiaaliseen innovaatioon sekä yhteiseen kaupunkitilaan liittyvään vuorovaikutukseen ja tiedon siirtoon.

Build the City - How people are changing their cities -julkaisu


Hiukkavaaran keskus - INURDECO-vuorovaikutus

Hiukkavaaran sijoittuva INURDECO-kehityshanke mahdollisti suunnittelussa tavanomaista laajemman vuorovaikutteisuuden ja uusien menetelmien kokeilun. Asemakaavaprosessin aikana etsittiin keinoja siihen, kuinka eri käyttäjäryhmät saadaan osallistumaan ja tuomaan ideoitaan suunnitteluun heti alkuvaiheessa.

Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli - INURDECO - Hiukkavaaran keskus – Kestävä pohjoinen talvikaupunki oli yhteishanke, jossa Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Hartela-Forum Oy, Skanska Talonrakennus Oy, Sonell Oy ja Oulun Energia (rahoittaja) kehittivät monistettavissa olevia vuorovaikutteisia kestävän ja energisoivan talvikaupungin suunnittelukäytäntöjä ja -työkaluja.

Kokoavana viitekehyksenä oli pohjoisiin olosuhteisiin suunniteltava ja rakennettava esimerkkikaupunginosa, joka toimii kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen testiympäristönä, Living Labinä, jossa yritykset voivat testata tuotteitaan. Hankkeen lopputuloksena syntyi Hiukkavaaran keskuksen asemakaava, jossa on tunnistettu 29 kestävän kehityksen arvoa.

Osana hanketta laadittiin vuorovaikutussuunnitelma. Tarkoitus on parantaa suunnittelua, tehdä siitä käyttäjälähtöistä ja luoda aitoa vuoropuhelua eri sidosryhmien kesken. Vuorovaikutussuunnitelmassa tunnistetaan hankkeen osalliset, tarvittava vuorovaikutus ja sen ajoittuminen suunnittelun kannalta kriittisiin pisteisiin sekä kuhunkin tilanteeseen sopivat vuorovaikutusmenetelmät.

Menetelminä käytettiin: 

• Kyselyt ja kilpailut (verkko- ja kirjekyselyt, sosiaalinen media)
• Oulun yliopiston kehittämä innovaatioiden testaamiseen soveltuva käyttäjäyhteisö: PATIO-verkkofoorumi
• UBI-näytöt, suuret julkiset vuorovaikutteiset näyttölaitteet
• Virtuaalinen kaupunkimalli ja sen esittely testiryhmille kolmiulotteisessa CAVE- virtuaalitilassa 3D-lasien läpi
• Työpajat, ideapäivät, tapahtumat
• Sosiaalinen media, blogi, verkkosovellukset
• Asukkaista ym. kiinnostuneista henkilöistä koottu referenssiryhmä.

Vuorovaikutussuunnitelmaan liittyneessä kyselyssä virtuaalinen avoin 3D-malli osoittautui yhdeksi toivotuimmista vuorovaikutuksen muodoista verkkosivujen, suunnittelutyöpajojen ja sosiaalisen median ohella. Virtuaalimalleja voidaan katsella kotitietokoneella tai virtuaalilaboratoriotiloissa 3D-lasien läpi. INURDECO-hankkeeseen osallistuneet rakennuttajat kehittivät virtuaalista vuorovaikutusta ja käyttivät sosiaalista mediaa omien asiakkaidensa lähestymiseen.

Virtuaalimallit kertovat, millainen tulevaisuus voisi olla. Mallin avulla suunnitelmat voidaan havainnollistaa paremmin, eikä mikään kohta jää katsojalta piiloon. Näin asukkailla, yrityksillä ja muilla käyttäjillä on paremmat mahdollisuudet ymmärtää suunnitelmien vaikutuksia, osallistua ja vaikuttaa. Suunnittelijat puolestaan saavat arvokasta tietoa osallisilta, ja suunnitelman laatu paranee. Parhaimmillaan saadaan myös kustannussäästöjä, jos voidaan tehostaa tilankäyttöä, säästää maapinta-alaa sekä esim. vähentää kaavavalitusten määrää ja näin tehostaa prosessia.

Kehitysajatuksia ovat mm. virtuaalinen tontinluovutus, pelillisyys, innovaatioalustat, avoin data, helppokäyttöiset verkkosovellukset ja sähköiset virtuaalipalvelut. Virtuaalinen kaupunkimalli mahdollistaa kaupallisia sovelluksia ja liiketoimintaa.

Vuorovaikutussuunnitelma ja INURDECO-raportti


Lisätietoja:
Hiukkavaaran keskus ja INURDECO:
Leena Kallioniemi, kaavoitusarkkitehti, INURDECO-projektipäällikkö, p. 044 703 2425, leena.k.kallioniemi[at]ouka.fi

EU:n kaupunkipoliittinen agenda:
Anne Rännäli-Kontturi, yhteyspäällikkö, p. 044 703 1316, anne.rannali[at]ouka.fi
 


Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaupunkisuunnittelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Oulun kaupungin kirjaamo PL 27, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde 08 558 410 Kaupungin puhelinpalvelunro
    08 558 558 00 work
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.