In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun ruutukaavakeskustan modernin rakennuskannan inventointi on valmistunut

Oulun ruutukaavakeskustan moderni rakennuskanta on inventoitu. Yhteenvetoraporttiin on koottu tiedot alueen kaavoitushistoriasta ja modernin rakennuskannan piirteistä. Analyysikartoilla on esitetty rakennusten valmistumisajat, rakennustyylit, käyttötarkoitus, suunnittelijat ja säilyneisyys.

Inventoinnissa on kuvattu paikallisesti arvokkaiksi arvioidut pienalueet (22 kpl) ja rakennukset (94 kpl). Kriteereinä ovat olleet rakennustaiteellinen, historiallinen ja kaupunkikuvallinen merkitys, tyypillisyys, harvinaisuus, alkuperäisyys, kerroksisuus, yhtenäisyys sekä identiteetti.

Kohteet käsittävät liike- ja asuinrakentamista sekä mm. kouluja ja terveydenhoitorakennuksia. Kokonaisuutena kohteet kuvastavat Oulun keskusta-alueen modernin rakennusperinteen kehitystä 1920-luvulta 1990-luvun alkuun sekä kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä ja ilmiöitä.

Selvityksen laatimista on ohjannut kaupunginjohtajan nimeämä ohjausryhmä, jonka lisäksi arvottamis-työpajoihin ja kenttäkäynneille osallistui useita asiantuntijoita. Käytännön työn, kohteiden valokuvauksen ja raportin kokoamisen on tehnyt projektityönä arkkitehtiylioppilas Miina Tolonen. Karttamateriaalin on työstänyt kaavoitusassistentti Mira Varis.

Yhteenvetoraportti on luettavissa Oulun kaupungin verkkosivuilla: www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/muut-suunnitelmat-ja-selvitykset
 


Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaupunkisuunnittelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Oulun kaupungin kirjaamo PL 27, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde 08 558 410 Kaupungin puhelinpalvelunro
    08 558 558 00 work
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.