Ajankohtaista

< Takaisin

Hartaanselänrannan arkkitehtuurikilpailun osallistujat valittu

Hartaanselänrannan ideakilpailun järjestävät Oulun kaupunki, Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Suomen arkkitehtiliitto SAFA. Kilpailun tavoitteena on löytää alueelle idearikas kokonaiskonsepti, joka hyödyntää mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaa rakennuskantaa ja luonnonympäristöä sekä on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen. Alueesta halutaan rakentaa korkeatasoinen, terveellinen ja virikkeitä antava, kestävän kehityksen mukainen kaupunkiympäristö, joka edistää yhteisöllisyyden syntymistä alueelle. Kilpailussa alueelle osoitetaan 70 000-90 000 k-m2 uutta rakentamista, joka koostuu pääosin asuntorakentamisesta. Ideakilpailussa esitettyjä ratkaisuja käytetään pohjana alueen asemakaavan laatimiselle.

Vuoden 2025 Asuntomessut sijoittuvat Hartaanselänrannan alueelle ja ne esittelevät tulevaisuuden kaupunkiasumisen mahdollisuuksia. Arkkitehtuurikilpailussa kilpailijoiden tulee esittää Hartaanselänrannan rakentamisesta sellainen vaiheistus, jossa asuntomessujen järjestäminen on huomioitu. Messualueen rakentamisen määrä on 15 000-30 000 k-m2 ratkaisusta riippuen.  Asuntomessujen tontinluovutusvaiheessa tullaan järjestämään kilpailuja messualueen rakennuksista tai korttelikokonaisuuksista.

Osallistumishakemuksensa Hartaanselänrannan ideakilpailuun jätti 30 arkkitehtitoimistoa. Ilmoittautujien tuli nimetä työryhmään kaksi arkkitehtisuunnittelijaa ja maisema-arkkitehti sekä toimittaa näiden referenssiluettelot. Lisäksi vaadittiin 3-5 näyttöä sekä asuinaluesuunnittelusta että maisema- ja kaupunkiympäristön suunnittelusta, ja vielä kolme näyttöä sekä valaistussuunnittelusta, tulviin varautumiseen liittyvistä ratkaisuista että vanhojen rakennusten käyttötarkoitusten muutoksista. Henkilöreferenssit ja näytöt pisteytettiin kilpailijoille etukäteen kerrottujen painokertoimien mukaan. Pisteytyksen perusteella kilpailuun valittiin neljä toimistoa, jotka laativat ehdotuksensa alueen käytöstä. Valitut toimistot ovat Arkkitehtitoimisto AJAK Oy, MUUAN Oy, MANDAWORKS AB ja Arkkitehdit Anttila & Rusanen yhteistyökumppaneineen. Kilpailu päättyy 25.10.2019 ja voittaja julkistetaan joulukuussa 2019.

Kuva: Hartaanselänrannan ideakilpailun aluerajauksesta

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaupunkisuunnittelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Oulun kaupungin kirjaamo PL 71,
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde 08 558 410 Kaupungin puhelinpalvelunro
    08 558 558 00 work
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.